แหล่งรวมเกมส์ออนไลนน์ ที่ใหญ่ที่สุด พร้อมจะมันส์กันแล้ว Click เลย
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  สมัครสมาชิก      


เกมส์ เกม game games เกมส์ออนไลน์
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 125.27.45.68

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

สพท.สกลนคร เขต 1 รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ

สพท.สกลนคร เขต 1 รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูในสังกัด

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูในสังกัด
ตำแหน่งครูผู้ช่วย 7 อัตรา อัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย หลักสูตร 5 ปี ขั้น 8,700 บาท หลักสูตร 4 ปี รวมประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตร 1 ปี) ขั้น 8,700 บาท หลักสูตร 4 ปี ขั้น 7,940 บาท
- วุฒิปริญญาตรี อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือปริญญาตรี วิชาชีพที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 เป็นหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูเท่านั้น (ภายในวันสมัครวันสุดท้าย)
บัญชีรายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัครเพื่อบรรจุ
1. ร.ร.แก้งคำประชาสามัคคี อำเภอกุสุมาลย์ กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา
2. ร.ร.บ้านบอนสหราษฎร์อทิศ อำเภอกุสุมาลย์ กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา
3. ร.ร.บ้านโพนแพง อำเภอกุสุมาลย์ กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
4. ร.ร.บ้านหนองปลาดองฯ อำเภอกุสุมาลย์ กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
5. ร.ร.บ้านห้วยกอกหนองเค็ม อำเภอกุสุมาลย์ กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา
6. ร.ร.ไพศาลวิทยา อำเภอกุสุมาลย์ กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
7. ร.ร.บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ อำเภอโทนนาแก้ว กลุ่มวิชาเอกบรรณารักษ์ 1 อัตรา
ยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 22-28 กรกฎาคม 2553 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และให้นำเอกสารหลักฐานฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง) ดังนี้
1) ใบสมัครการคัดเลือก (เอกสารหมายเลข 1) 2) แบบรายงานประวัติการปฏิบัติงานตามแบบที่กำหนดตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน พร้อมเอกสารประกอบ (สำเนาคำสั่งจ้างหรือสัญญาจ้าง) จำนวน 1 ฉบับ 3) บัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) 4) ทะเบียนบ้านที่เป็นภูมิลำเนา (ตามที่ สกก. แจ้ง) 5) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษาแล้ว 6) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา 7) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลรัฐ ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 8) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 9) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 10) สำเนาหนังสือสัญญาจ้าง (ทุกสัญญาจ้าง)
ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=18827

ประกาศหางาน : สพท.สกลนคร เขต 1    วันที่ : 26 Jul 2010 07:23สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ทำอาหาร เกมทําอาหาร