เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  สมัครสมาชิก      


ผู้สนับสนุน น่ารักดอทคอม
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 58.9.192.214

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

สพท. สุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เปิดรับ สมัครงาน บรรจุครู 15 สาขา 41 อัตรา

สพท. สุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เปิดรับ สมัครงาน บรรจุครู 15 สาขา 41 อัตรา

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ลงวันที่ 21 กันยายน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 อัตราว่างของข้าราชการครูสายงาน ตำแหน่งครูผู้ช่วย รวมทั้งสิ้น 41 อัตรา ที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ที่ขึ้นและโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 19/2550 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 จึงให้ผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ดังนี้

1. จำนวนที่บรรจุและแต่งตั้ง 41 อัตรา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยอันดับครูผู้ช่วย ชั้น 7,630 บาท
- กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 6 ราย ลำดับที่ 35-40
- กลุ่มวิชาดนตรี จำนวน 5 ราย ลำดับที่ 26-30
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 5 ราย ลำดับที่ 57-61
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 4 ราย ลำดับที่ 46-49
- กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ราย ลำดับ 33, 35-37
- กลุ่มวิชาปฐมวัย จำนวน 3 ราย ลำดับที่ 23-25
- กลุ่มวิชาศิลปศึกษา จำนวน 3 ราย ลำดับที่ 17-19
- กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 3 ราย ลำดับที่ 15-17
- กลุ่มวิชาประถมศึกษา จำนวน 2 ราย ลำดับที่ 9-10
- กลุ่มวิชาเกษตรกรรม จำนวน 1 ราย ลำดับ ที่ 10
- กลุ่มวิชาเคมี จำนวน 1 ราย ลำดับที่ 9
- กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 1 ราย ลำดับที่ 23
- กลุ่มวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 ราย ลำดับที่ 7
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ราย ลำดับที่ 31
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 ราย ลำดับที่ 16

กำหนดรายงานตัว วันที่ 14 สิงหาคม 2550 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนปราสาท อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

เอกสารที่จะต้องนำไปรายงานตัว
1. สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสำเนาภาพถ่าย 2 ชุด
2. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2526)
3. รูปถ่ายขนาด 1*1.5 นิ้ว (ชุดปรกติขาว) จำนวน 4 รูป
4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิที่ออกโดยเลขาธิการคุรุสภาหรือหนังสือรับรองสิทธิที่ออกโดยผู้บริหาร สถานศึกษา ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประเภทใบอนุญาตครู พร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน 2 ชุด
5 .บัตรประจำตัวผู้สอบแข่งขัน
6. บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ติดรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้ พร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน 2 ชุด
7. ปริญญาบัตร วุฒิบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนาภาพ จำนวน 2 ชุด
8. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
9. แบบคำร้องขอย้าย หรือโอน พร้อมสำเนา ก.พ. ที่เป็นปัจจุบันพร้อมบัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดออกให้กรณีที่เป็นข้าราชการอยู่แล้ว และมีความประสงค์จะขอย้าย หรือโอน

กำหนดวันเลือกโรงเรียน
- วันที่ 14 สิงหาคม 2550 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ทอประชุมโรงเรียนปราสาท อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ และจำทำการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม เป็นต้นไปสำหรับผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ในภายหลังไม่ได้

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=1574

ประกาศหางาน : สพท. สุรินทร์ เขต 3    วันที่ : 10 Aug 2007 06:22สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ต่อสู้ เกมต่อสู้ เกมชกต่อย เกมส์ต่อยมวย เกมส์ซูโม่ Click