เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


DVD UP 2 U
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 125.25.84.32

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับปวส.-ปริญญาเอก 335 อัตรา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับปวส.-ปริญญาเอก 335 อัตรา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 335 อัตรา โดยเปิดรับสมัครทางระบบใบสมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 พฤภาคม 2554 อัตราที่รับสมัคร ดังนี้
บุคคลทั่วไป
1. วิศวกร 163 อัตรา
วุฒิปริญญาเอก คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
- สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ
- สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สาขาวิศวกรรมเคมี
- สาขาวิศวกรรมพลังงาน
- สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วุฒิปริญญาโท คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมสารสนเทศ
- สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ
- สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมระบบวัดคุม
- สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สาขาวิศวกรรมเคมี
- สาขาวิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมการจัดการพลังงาน
- สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
- สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง
- สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
- สาขาวิศวกรรมแผ่นดินไหว
- สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
- สาขาวิศวกรรมโลหะการ
- สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์
- สาขาวิศวกรรมสำรวจ
วุฒิปริญญาตรี คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมสารสนเทศ
- สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ
- สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมระบบวัดคุม
- สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สาขาวิศวกรรมเคมี
- สาขาวิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมการจัดการพลังงาน
- สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
- สาขาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
- สาขาวิศวกรรมโลหะการ
2. นักวิทยาศาสตร์ 12 อัตรา
ปริญญาโท
- วุฒิวิทยาศาสตร์ สาขานิวเคลียร์เทคโนโลยี สาขาสิ่งแวดล้อม
ปริญญาตรี
- วุฒิวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
- วุฒิวิทยาศาสตร์ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ประมง เคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมแทคนิค
- วุฒิวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 อัตรา
ปริญญาตรี
- วุฒิวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม
- วุฒิวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด
- มีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย
4. ทันตแพทย์ 1 อัตรา
ปริญญาตรี
- วุฒิทันตแพทยศาสตร์ มีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพความกฎหมาย
5. นักธรณีวิทยา 4 อัตรา
ปริญญาโท
- วุฒิวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา เทคโนโลยีธรณี
ปริญญาตรี
- วุฒิวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา เทคโนโลยีธรณี
6. นักคอมพิวเตอร์ 5 อัตรา
ปริญญาโท
- วุฒิวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี
- วุฒิวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
7. นิติกร 8 อัตรา
ปริญญาโท
- วุฒินิตศาสตรื
ปริญญาตรี
- วุฒินิติศาสตร์
- วุฒินิติศาสตร์
8. ผู้ตรวจสอบภายใน 2 อัตรา
ปริญญาตรี
- วุฒิบริหารธุรกิจ บัญชี ศิลปะศาสตร์ สาขาบัญชี
- วุฒิบริหารธุรกิจ
- วุฒิเศรษฐศาสตร
- หากมีใบประกาศนีบัตรทางวิชาชีพตรวจสอบ หรือวุฒิบัตรทางวิชาชีพตรวจสอบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
9. นักบัญชี 19 อัตรา
ปริญญาโท
- วุฒิบริหารธุรกิจ บัญชี ศิลปะศาสตร์ สาขาบัญชี
ปริญญาตรี
- วุฒิบริหารธุรกิจ บัญชี ศิลปะศาสตร์ สาขาบัญชี
10. นักบัญชี / วิทยาการ 3 อัตรา
ปริญญาเอก
- วุฒิบริหารธุรกิจ บัญชี ศิลปะศาสตร์
ปริญญาโท
- วุฒิบริหารธุรกิจ บัญชี ศิลปะศาสตร์
ปริญญาตรี
- วุฒิบริธุรกิจ บัญชี ศิลปะศาสตร์
11. วิทยากร 78 อัตรา
ปริญญาเอก
- วุฒินิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์
- วุฒิเศรษฐศาสตร์
- วุฒิบริหารธุรกิจ ศิลปะศาสตร์ สาขาการเงิน การจัดการ
- วุฒิอักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์
ปริญญาโท
- วุฒินิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์
- วุฒิเศรษฐศาสตร์
- วุฒิเศรษฐศาศตร์ สาขาการเงิน
- วุฒิบริหารธุรกิจ บัญชี ศิลปะศาสตร์ สาขาบัญชี การเงิน การตลาด บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์
- วุฒิอัษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
- วุฒิวิทยาศษสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์
- วุฒิรัฐประศาสนศาสตร์
- วุฒิรัฐศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาตรี
- วุฒินิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์
- วุฒิเศรษฐศาสตร์
- วุฒิเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงิน
- วุฒิบริหารธุรกิจ บัญชี ศิลปะศาสตร์ สาขาบัญชี
- วุฒิอักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
- วุฒิวิทยาศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์
- วุฒิอักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์
- วุฒิศิลปะศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน
- วุฒิรัฐศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
- วุฒินิติศาสตร์
12. พนักงานวิชาชีพ 22 อัตรา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
- สาขาบัญชี
- สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาการตลาด
- สาขาเคมี เคมีปฏิบัติ
บุคคลในท้องถิ่น ภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม
วิศวกร
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาคตะวันออก จังหวัดกทม.ชลบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา
วิศวกร
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ภาคเหนือ จังหวัดกำแพงเพชร น่าน เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ตาก ลำพูน พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบุรณ์ แพร่ อุดรดิตถ์ อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์
วิทยาการ
- วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์
ภาคใต้ จังหวัดชุมพร สุราษฏร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง ระนอง พัทลุง พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล ปัตตานี นราธิวาส ยะลา
1. วิศวกร 7 อัตรา วุฒิปริญญาตรี คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม
- สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมระบบวัดคุม
- สาขาวิศวกรรมแมคาทรอนิกส์
2. วิทยากร 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี
- สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- วุฒิวิทยาศาสตร์ สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
3. พนักงานวิชาชีพ 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
- สาขาบัญชี
หลักฐานประกอบการสมัครงาน
- รูปถ่าย จำนวน 1 รูป
- สำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาใบแสดงผลคะแนน TOEIC สำหรับผู้สมัครในตำแหน่งที่ต้องการ จำนวน 1 ฉบับ ระดับปริญญา
- สำเนาใบประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอสการทุกฉบับ
การรับสมัคร ผู้สมัครต้องเลือกสมัครอัตรารับสมัครบุคคลทั่วไปหรืออัตรารับสมัครบุคคลในท้องถิ่น อย่างใดอย่างหนึ่งเพียง 1 อัตรา
สมัครผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของ กฝผ. http://www.recruitment.egat.co.th/
ให้ผู้สมัครส่งรูปถ่ายด้วย File .jpg, .png, .jpeg เท่านั้น ซึ่งมีรูปถ่ายต้องมีขนาดไม่เกิน1 เมกะไบต์ ตามคำแนะนำวิธีการสมัครงานในเว็บไซต์
การรับสมัครงาน
ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 335 อัตรา โดยเปิดรับสมัครทางระบบใบสมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2554 บนเว็บไซต์ของ กฝผ. http://www.egat.co.th
ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=22329

ประกาศหางาน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    วันที่ : 23 Apr 2011 08:41สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ต่อสู้ เกมต่อสู้ เกมชกต่อย เกมส์ต่อยมวย เกมส์ซูโม่ Click