แหล่งรวมเกมส์ออนไลนน์ ที่ใหญ่ที่สุด พร้อมจะมันส์กันแล้ว Click เลย
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


เกมส์ เกม game games เกมส์ออนไลน์
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 118.172.188.244

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี รับสมัคร อาจารย์ วุฒิปริญญาโท - เอก 76 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี รับสมัคร อาจารย์ วุฒิปริญญาโท - เอก 76 อัตรา

คณะครุศาสตร์
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์(3 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท / เอก ด้านการสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา สถิติ
2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท / เอก ด้านการสอนการศึกษาปฐมวัย
3. สาขาวิชาภาษาไทย (2 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท - เอก ด้านการสอนภาษาไทย ภาษาไทยวรรณคดี
4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (2 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท-เอก ด้านการสอนภาษาอังกฤษ จิตวิทยาการแนะแนว
5. สาขาวิชาจิตวิทยา (2 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท - เอก ด้านจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนว
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา (2 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท - เอก ด้านเทคโนโลยีการศึกษา
7. กลุ่มพื้นฐานการศึกษา (2 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท - เอก ด้านการบริการศึกษา
8. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (2 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท - เอก ด้านหลักสูตรและการสอน
9. สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท - เอก ด้านการสอนสังคม ประวัติศาสตร์
10. สาขาวิชาศิลปกรรม (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท- เอก ด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ทัศนศิลป์
11. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (2 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท - เอก ด้านการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
12. สาขาวิชาฟิสิกส์ (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท - เอก ด้านฟิสิกส์
13. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท - เอก ด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา การสอนคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14. สาขาวิชาชีววิทยา (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท - เอก สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา
15. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท - เอก วิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา
16. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (3 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท - เอก สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
17. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (2 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท - เอก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
18. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
- วุฒิปริญญาโท - เอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท - เอก สาขาวิชาการแพทย์หรือการพยาบาล (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท- เอก สาขาวิชาชีวสถิติ (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท - เอก สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์หรือสรีรวิทยา (1 อัตรา)
คณะวิทยาการจัดการ
19. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (3 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท - เอก สาขาการเงินและการธนาคาร
20. สาขาวิชาการบัญชี (2 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท - เอก ด้านการบัญชี
21. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (6 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท- เอก ด้านคอมพิวเตอร์
22. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (2 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท - เอก ด้านเศรษฐศาสตร์
23. สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ (2 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท - เอก สาขาวิชาภาษาไทย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
24. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (3 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท - เอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
25. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท - เอก สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
26. สาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจ (5 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท - เอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษวรรณคดีภาษาอังกฤษ
27. สาขาวิชาดนตรีสากล (2 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท - เอก สาขาวิชาดนตรีศึกษา ดนตรีวิทยา
28. สาขาวิชาภาษาจีน (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท - เอก สาขาวิชาภาษาจีน
29. สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท - เอก สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา
30. สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท - เอก สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
31. สาขาวิชาภาษาบาฮาชา (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท - เอก สาขาวิชาภาษาฮาชา
คณะนิติศาสตร์
32. สาขาวิชานิติศาสตร์ (4 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท - เอก สาขาวิชาทางด้านกฎหมาย
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
33. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศล (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท - เอก สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศล หรือการสอนภาษาฝรั่งเศล
สมัครด้วยตนเอง ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี หรือสมัครทางไปรษณีย์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ได้ที่ www.sru.sc.th ส่งไปที่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี เลขที่ 272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 84100 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2554 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=22261

ประกาศหางาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี    วันที่ : 16 Apr 2011 07:07สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ทำอาหาร เกมทําอาหาร