เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 125.25.251.31

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

กรมพลาธิการทหารบก เปิดสอบพนักงานราชการ 56 อัตรา

กรมพลาธิการทหารบก เปิดสอบพนักงานราชการ 56 อัตรา

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคพลเรือนและทหารบกกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 56 อัตรา
กลุ่มงานบริการ อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 6,100 บาท จำนวน 49 อัตรา ในตำแหน่ง
1. พนักงานผลิตสื่ออุปกรณ์สายพลาธิการ จำนวน 39 อัตรา
- วุฒิม.3 หรือเทียบเท่า
2. พนักงานการเกษตร
- วุฒิม.3 หรือเทียบเท่า
3. พนักงานพัสดุ 2 อัตรา
- วุฒิม.3 หรือเทียบเท่า
4. พนักงานดับเพลิง
- วุฒิม.3 หรือเทียบเท่า
5. ลูกมือช่าง 4 อัตรา
- วุฒิม.3 หรือเทียบเท่า
6. พนักงานสูทกรรม 2 อัตรา
- วุฒิม.3 หรือเทียบเท่า
7. พนักงานบริการ (รปภ.) 2 อัตรา
- วุฒิม.3 หรือเทียบเท่า
8. พนักงานบริการ 2 อัตรา (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
- วุฒิม.3 หรือเทียบเท่า
กลุ่มงานเทคนิค อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 7,010 บาท จำนวน 3 อัตรา ในตำแหน่ง
1. พนักงานลานลัง
- วุฒิปวช.หรือปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. ช่างไม้ 2 อัตรา
- วุฒิปวช.หรือปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
กลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 9,530 บาท จำนวน 4 อัตรา ในตำแหน่งนักวิชาการผลิตสื่ออุปกรณ์สายพลาธิการ จำนวน 4 อัตรา
1. นักวิชาการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
หลักฐานการสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัคร (นำฉบับตัวจริงมาแสดง และถ่ายสำเนาเอกสารจำนวน 2 ชุด)
- ใบประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา
- ใบสำคัญความเห็นแพทย์
- รูปถ่าย ขนาด 1 - 1 / 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- สำเนาใบสำคัญทางทหาร
- หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2553 ผู้ประสงค์ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานอย่างครบถ้วนต่อเจ้าหน้าที่ ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โทร.0 2588 3420-1 ต่อ 68224, 68226 หรือโทร.0 2588 3698
กำหนดวันสอบคัดเลือก
วันที่ 15 ธันวาคม 2553 เวลา 08.00 น.ทดสอบสมรรถนะร่างกาย ณ โรงงานผลิตร่ม และสิ่งอุปกรณ์ส่งทางอากาศ กองการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ และประกาศผลสอบทดสอบร่างกาย เวลา 16.00 น.ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก
วันที่ 17 ธันวาคม 2553 เวลา 19.00 น.สอบภาควิชาเฉพาะตำแหน่ง พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ ภาคปฏิบัติ (เย็บผ้า) ณ โรงงานผลิตเครื่องแต่งกายทหาร กองการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ และตำแหน่งช่างไม้ ภาคปฏิบัติ ณ แผนกซ่อมสิ่งอุปกรณ์เบากองซ่อมบำรุง
วันที่ 18 ธันวาคม 2553 เวลา 14.00 น.สอบภาควิชาการและวิชาเฉพาะตำแหน่ง ณ โรงเรียนวัดตำหนักได้
วันที่ 21 ธันวาคม 2553 เวลา 16.00 น.ประกาศผลสอบภาควิชาการและวิชาเฉพาะตำแหน่ง ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก
วันที่ 22 ธันวาคม 2553 เวลา 08.00 น.สอบสัมภาษณ์ ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ 23 ธันวาคม 2553 เวลา 16.00 น.ณ สโมสรนายทหารกรมพลาธิการทหารบก ระเบียนการสอบให้นำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงต่อกรมการผู้ควบคุมสอบในวันที่สอบทุกครั้ง หากผู้สมัครสอบเข้าห้องสอบช้าเกินกว่า 15 นาที่ ให้หมดสิทธิ์ในการสอบ (การแต่งกายชุดสุภาพ)

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=20710

ประกาศหางาน : กรมพลาธิการทหารบก    วันที่ : 9 Dec 2010 06:39สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ทำอาหาร เกมทําอาหาร