เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


เกมส์ เกม game games เกมส์ออนไลน์
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 125.25.70.97

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

กลุ่มสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ กรมการข้าว รับสมัคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ กรมการข้าว รับสมัคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ กรมการข้าว มีความประสงค์จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)
เพื่อทำหน้าที่จัดทำรายงานข้อมูลสถานการณ์ข้าวรายสัปดาห์ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ การสืบค้นสารสนเทศด้านข้าวจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง งานด้านธุรการของกลุ่ม รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. อายุไม่เกิน 30 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง
3. มีความรู้ และทักษะระดับดีในงานด้านธุรการ
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถสืบค้นข้อมูลผ่าน Internet ได้
6. มีความขยัน อดทน และมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
7. ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง
8. มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2553 – 23 เมษายน 2553
1. สมัครได้ด้วยตนเองที่กรมการข้าว (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) อาคารส่งเสริมการเกษตร
เบญจสิริกิติร์ ชั้น 2 ห้อง 207 กลุ่มสารสนเทศ เบอร์โทรศัพท์ 02-5615450 หรือ
2. กรอกรายละเอียดในใบสมัครงานพร้อมสแกนเอกสารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องส่งมาที่
rdoc@ricethailand.go.th และสำเนาถึง anurak@ricethailand.go.th หรือ
3. ส่งทางไปรษณีย์ มายังกรมการข้าว ศูนย์สารสนเทศ กลุ่มสารสนเทศ อาคารส่งเสริมการเกษตร
เบญจสิริกิติร์ ชั้น 2 ห้อง 207 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
*** เอกสารที่ใช้ประกอบในการสมัครงานโดยขอผู้สมัครกรอกรายละเอียดประวัติส่วนบุคคล ของ
ท่านตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ รวมทั้งหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายปัจจุบัน จำนวน 1 รูป และ
เอกสารอื่นๆ ถ้ามี อาทิ หนังสือรับรอง เป็นต้น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ ์วันที่ 26 เมษายน 2553
สอบปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์) และสัมภาษณ์ วันที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม กรมการข้าว
ชั้น 2 ห้อง 210
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 29 เมษายน 2553
เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 30 เมษายน 2553
หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสารสนเทศ 02-5615450
ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=17267

ประกาศหางาน : กรมการข้าว    วันที่ : 22 Apr 2010 06:48สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์แต่งตัว เกมแต่งตัว เกมส์แต่งตัวตุ๊กตา เกมแต่งตัวตุ๊กตา