เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


พุทธทาสศึกษา:ศึกษาเพื่อสืบสานปณิธาน...พุทธทาส
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 125.25.81.0

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

อบต.นครปฐม เปิดสอบระดับ 1-3 บรรจุ 294 อัตรา

อบต.นครปฐม เปิดสอบระดับ 1-3 บรรจุ 294 อัตรา

แหล่งข่าวจากองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครปฐม เปิดเผยถึงผลการประชุม ซึ่งกำหนดการดังกล่าวเป็นกำหนดการที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ ส่วนกำหนดการแน่นอนจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง จึงขอความเห็นชอบ ก.อบต.จังหวัดเพื่อระงับการบรรจุและแต่งตั้งสำหรับตำแหน่ง และ อบต.ที่แจ้ง ขอให้ ก.อบต.จังหวัดดำเนินการสอบแข่งขันให้ไว้ก่อน เพื่อรอการสอบแข่งขันดังกล่างต่อไปนี้
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-3 สรุปยอดรวมทั้งสิ้น 294 อัตรา ดังนี้
สายงานเริ่มต้น ระดับ 3
1. นิติกร อัตราว่าง 24
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อัตราว่าง 21
3. นักวิชาการศึกษา อัตราว่าง 11
4. นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราว่าง 10
5. บุคลากร อัตราว่าง 7
6. วิศวกรโยธา อัตราว่าง 11
7. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราว่าง 4
8. นักพัฒนาชุมชน อัตราว่าง 2
9. นักวิชาการคลัง อัตราว่าง 3
10. นักวิชาการสุขาภิบาล อัตราว่าง 3
11. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อัตราว่าง 3
12. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ อัตราว่าง 1
13. สันทนาการ อัตราว่าง 1
14. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ อัตราว่าง 2
15. พยาบาลวิชาชีพ อัตราว่าง 1
16. หัวหน้าสาธารณสุข อัตราว่าง 3
17. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราว่าง 1
18. นักวิชาการพัสดุ อัตราว่าง 1
รวมระดับ 3 ทั้งสิ้น อัตราว่าง 109
สายงานเริ่มต้น ระดับ 2
1. เจ้าพนักงานพัสดุ อัตราว่าง 16
2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อัตราว่าง 14
3. นายช่างโยธา อัตราว่าง 13
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราว่าง 9
5. เจ้าพนักงานธุรการ อัตราว่าง 9
6. เจ้าพนักงานสุขาภิบาล อัตราว่าง 6
7. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน อัตราว่าง 2
8. เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ อัตราว่าง 4
9. เจ้าพนักงานป้องกันฯ อัตราว่าง 4
10. เจ้าพนักงานประปา อัตราว่าง 1
11. นายช่างสำรวจ อัตราว่าง 1
12. เจ้าพนักงานห้องสมุด อัตราว่าง 1
13. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อัตราว่าง 2
14. นายช่างเขียนแบบ อัตราว่าง 2
รวมระดับ 2 ทั้งสิ้น อัตราว่าง 84
สายงานเริ่มต้น ระดับ 1
1. ช่างโยธา อัตราว่าง 15
2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อัตราว่าง 11
3. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ อัตราว่าง 10
4 .เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อัตราว่าง 10
5. เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ อัตราว่าง 5
6. ช่างไฟฟ้า อัตราว่าง 5
7. เจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราว่าง 11
8. เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล อัตราว่าง 7
9. ช่างสำรวจ อัตราว่าง 3
10. เจ้าหน้าที่ประปา อัตราว่าง 9
11. เจ้าหน้าที่พัสดุ อัตราว่าง 10
12. ช่างเขียนแบบ อัตราว่าง 4
13. เจ้าหน้าที่เทศกิจ อัตราว่าง 1
รวมระดับ 1 ทั้งสิ้น อัตราว่าง 101
กำหนดการสอบแข่งขันดังนี้
1. ประกาศรับสมัคร วันที่ 15 มกราคม 2553
2. วันรับสมัคร ระหว่างวันที่ 4-26 กุมภาพันธ์ 2553
3. สถานที่รับสมัคร ร.ร.ราชีนีบูรณะ จังหวัดนครปฐม
4. วันสอบแข่งขัน (ภาค ข.) วันที่ 28 มีนาคม 2553
5. วันสอบ (ภาค ค.) สัมภาษณ์ วันที่ 24-25 เมษายน 2553
6. ประกาศผลการสอบแข่งขัน ประมาณปลายเดือนเมษายน 2553
7. ขอใช้บัญชี ประมาณเดือนพฤษภาคม 2553
หมายเหตุ กำหนดการดังกล่าวเป็นกำหนดการที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ ส่วนกำหนดการที่แน่นอนจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งและจะนำมาเสนอในครั้งต่อไปนี้

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=15382

ประกาศหางาน : อบต.นครปฐม    วันที่ : 7 Jan 2010 06:42สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ เกม ออนไลน์ เล่นได้ทุกวันมันส์ได้ทุกเกมส์