เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


เกมส์ เกม game games เกมส์ออนไลน์
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 113.53.213.132

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

เทศบาลสวรรคโลก เปิดรับสมัคร สอบครู 18 อัตรา

เทศบาลสวรรคโลก เปิดรับสมัคร สอบครู 18 อัตรา

เทศบาลเมืองสวรรคโลก รับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามรถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) และ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ประจำปี 2552
1. ครูผู้ช่วย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ การศึกษาคณิตศาสตร์ สถิติ สถิติคณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ คณิต- วิทยาศาสตร์ คณิต -เคมี คณิต-ฟิสิกส์ สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
2. ครูผู้ช่วย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 4 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษา การอนุบาลศึกษา ปฐมวัยศึกษา การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามเชื่อสาขาวิชาเอก
3. ครูผู้ช่วย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์การศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
4. ครูผู้ช่วย สาขาวิชาภาษาไทย
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาไทย การสอนภาษาไทย การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาวิชาสอนภาษาไทย ภาษาและวรรณคดีไทย ภาษาและวัฒนธรรมไทย วรรณคดีไทย ภาษาสังสกฤต สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
5. ครูผู้ช่วย สาขาวิชาสังคมศึกษา
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ พุทธศาสนา ศาสนา พุทธศาสตร์ การสอนสังคมศึกษา สังคมวิทยา สังคมวิทยาและมนุษยศึกษา ศาสนาเปรียบเทียบ การสอนสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา สังคมศาสตร์การพัฒนา พัฒนาสังคม สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตามตามชื่อสาขาวิชาเอก
6. ครูผู้ช่วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชีววิทยา จุลชีววิทยา ชีววิทยาประยุกต์ ฟิสิกส์เคมี เคมีทั่วไป วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีววิทยา การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ - เคมี คณิตศาสตร์- ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ การสอนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ คณิต- วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
7. ครูผู้ช่วย สาขาวิชาการประถมศึกษา 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกประถมศึกษา การประถมศึกษา สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
8. ครูผู้ช่วย สาขาวิชาภาษาจีน
- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาเอกภาษาจีน
9. ครูผู้ช่วย สาขาวิชาชีววิทยา
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกชีววิทยา ชีววิทยาประยุกต์ วิทยาศาสตร์ชีววิทยา จุลชีววิทยา สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
10. ครูผู้ช่วย สาขาวิชาศิลปศึกษา 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกศิลปะ ศิลปศึกษ ศิลปไทย ศิลปะไทย ศิลปกรรม และอื่นๆ สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก
11. นักวิชาการศึกษา 3
- วุฒิปริญญาตรี ทางบริหาร กฏหมาย เศรษฐ ศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์
12. นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3
- วุฒิปริญญาตรี ทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ มีความรู้ในวิชาการประชาสัมพันธ์ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์ติดต่อขอซื้อใบสมัครในราคาชุดละ 20 บาท ตั้งแต่วันเริ่มรับสมัครสอบแข่งขันระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ โดยยื่นใบสมัครได้ ณ สสำนักงานเทศบาลเมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย และมีสิทธิสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น หรือสอบถามทางโทร.0 5564 1835, 0 5564 1373 ต่อ 17-18 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.sawankalok.go.th
เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
- ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิ พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญษาตประกอบวิชาชีพครู
- หนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ฉบับจริงพร้อมสำเนา
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) พร้อมแสดงฉบับจริง 1 ฉบับ
- สำเนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=15255

ประกาศหางาน : เทศบาลสวรรคโลก    วันที่ : 29 Dec 2009 06:28สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์แต่งตัว เกมแต่งตัว เกมส์แต่งตัวตุ๊กตา เกมแต่งตัวตุ๊กตา