เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


เกมส์ เกม game games เกมส์ออนไลน์
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 58.9.201.79

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

กรมป่าไม้ รับสมัครงาน วุฒิ ม.3- ตรี 212 อัตรา

กรมป่าไม้ รับสมัครงาน วุฒิ ม.3- ตรี 212 อัตรา

กรมป่าไม้ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ภารกิจด้านส่งเสริมการปลูกป่า, ภารกิจด้านการอนุญาต, ภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชน, ภารกิจด้านวิจัยและพัฒนาการป่าไม้, ภารกิจด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า, ภารกิจด้านจัดการที่ดินป่าไม้, ภารกิจด้านบริหารกลาง, ภารกิจด้านแผนกงานและสารสนเทศ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นักวิชาการป่าไม้ 70 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
- วุฒิปริญญาตรี ทางวนศาสตร์ สาขาวนวัฒนวิทยา สาขาชีววิทยาป่าไม้ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม สาขาภูมิศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชนบท
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 20 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
- เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี
3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง
- วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
4. นักวิชาการเผยแพร่ 5 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
- วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
5. เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
- วุฒิปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางบัญชี
6. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) 9 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค
- วุฒิปวช.ทางพาณิชยกรรม
7. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) 19 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
- วุฒิม.3 หรือม.6
8. เจ้าหน้าที่การเกษตร 4 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนภูมิภาค
- วุฒิปวช.ทางเกษตรกรรม
9. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร 14 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนภูมิภาค
- เป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
10. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง
- วุฒิปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
11. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนภูมิภาค
- วุมิปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางช่างไฟฟ้า หรือช่างไฟฟ้าสื่อสาร
12. เจ้าพนักงานการเกษตร 2 อัตรา
- วุฒิปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางเกษตรกรรม
13. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 อัตรา
- วุฒิปวช.ทางพาณิชยกรรม และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
14. เจ้าพนักงานธุรการ 6 อัตรา
- วุฒิปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีการตลาด เลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15. นักวิทยาศาสตร์ 4 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขากีฏวิทยา หรือสาขาชีววิทยาป่าไม้ มีความรู้ความสามารถด้าน GIS เป็นอย่างดี
16. ผู้ช่วยนักวิจัย 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ทางวนศาสตร์ สาขาวิศวกรรมป่าไม้
17. นิติกร 11 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์
18. พนักงานพิทักษ์ป่า 3 อัตรา
- วุฒิปวช.
19. ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า 20 อัตรา
- ไม่จำกัดวุฒิศึกษา
20. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
21. ช่างสำรวจ 4 อัตรา
- วุฒิปวช.ทางช่างสำรวจ หรือช่างโยธา
22. นายช่างสำรวจ 1 อัตรา
- วุฒิปวส.ทางช่างสำรวจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
23. ช่างเขียนแผนที่ 1 อัตรา
- วุฒิปวช.ทางช่างเชียนแบบ
24. บุคลากร 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์
25. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี
26. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 อัตรา
- วุฒิปวช.การบัญชี
27. เจ้าหน้าที่เผยแพร่ 2 อัตรา
- วุฒิปวช.ทางพาณิชยกรรม
28. ช่างไฟฟ้าสื่อสาร 1 อัตรา
- วุฒิปวช.ทางช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม
29. ช่างเครื่องยนต์ 2 อัตรา
- วุฒิปวช.ทางช่างยนต์
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤษภาคม 2552 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ www.forest.go.th หัวข้อ ''รับสมัครงานราชการ'' กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=11263

ประกาศหางาน : กรมป่าไม้    วันที่ : 17 May 2009 05:57สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ เกม ออนไลน์ เล่นได้ทุกวันมันส์ได้ทุกเกมส์