เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


ผู้สนับสนุน น่ารักดอทคอม
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 125.25.53.35

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ม. 3 - ป.ตรี 33 อัตรา

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ม. 3 - ป.ตรี 33 อัตรา

กรมทางหลวงชนบท ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป (พร.) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 10 อัตรา

- ส่วนกลาง 8 อัตรา ส่วนภูมิภาค 2 อัตรา ได้แก่ จ.เพชรบูรณ์ 1 อัตรา จ.นราธิวาส 1 อัตรา

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

2. นิติกร (พร.) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 6 อัตรา (ส่วนกลาง)

- ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางด้านกฎหมาย

3. เจ้าพนักงานธุรการ (พร.) กลุ่มงานบริการ 5 อัตรา

- ส่วนกลาง 3 อัตรา ส่วนภูมิภาค 2 อัตรา ได้แก่ จ.อำนาญเจริญ 1 อัตรา จ.มุกดาหาร 1 อัตรา

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน ภาษาอังกฤษธุรกิจ เทคนิคการอาชีพ ภาษาอังกฤษบริการ เทคนิคการอาชีพการสำนักงาน หรือเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

4. เจ้าหน้าที่ธุรการ (พร.) กลุ่มงานบริการ 5 อัตรา

- วุฒิ ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือม.6 หรือ

- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1/ วิชาอาชีพ 2) หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ

5 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พร.) กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา (ส่วนกลาง)

- วุฒิ ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือม.6 หรือ

- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1/ วิชาอาชีพ 2) หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ

6. นายช่างโยธา (พร.) กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา (ส่วนกลาง)

- ได้รับวุฒิปวส. สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจช่างก่อสร้างสาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา หรือสาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

7. ช่างโยธา (พร.) กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา (ส่วนกลาง)

- วุฒิปวช. สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธาหรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจช่างก่อสร้าง สาขาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา หรือสาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

8. พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (พร.) กลุ่มงานเทคนิค 4 อัตรา

- ส่วนภูมิภาค ได้แก่ จ.นนทบุรี 1 อัตรา จ.เพชรบุรี 1 อัตรา จ.หนองคาย 1 อัตรา จ.สมุทรสงคราม 1 อัตรา

- เป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

การเลือกสรร

1 . เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17-27 ธันวาคม 2550 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

- เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.dor.go.th

หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” หรือที่เว็บไซต์ http://job.dor.go.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

- กรอกใบสมัครโดยกรอกข้อความให้ถูกต้องและคบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดระบบจะออกเลขประจำตัวสอบและแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

- ให้พิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงินในกระดาษขนาด A4 จำนวน 2 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้ทำการบันทึกลงในแผ่น Floppy Disk เพื่อนำไปพิมพ์ในภายหลัง ในกรณีเกิดความผิดพลาดที่ไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลลงในแผ่น Floppy Disk ได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลลงในแผ่น Floppy Disk ใหม่ไม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข้ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

2. นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระ ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 17-28 ธันวาคม 2550 ภายในเวลาทำการของธนาคาร

ทั้งนี้ การสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครแล้วเท่านั้น

3. ผู้สมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครจำนวน 130 บาท ประกอบด้วย

- ค่าธรรมเนี่ยมในการสมัคร จำนวน 100 บาท

- ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ)

4. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1.5*2 นิ้ว พร้อมทั้งลงลายมือซื่อในใบสมัครให้ครบถ้วนเพื่อนำมายื่นในวันประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เฉพาะผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เท่านั้น

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=3431

ประกาศหางาน : กรมทางหลวงชนบท    วันที่ : 21 Dec 2007 06:43สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ทำอาหาร เกมทําอาหาร