แหล่งรวมเกมส์ออนไลนน์ ที่ใหญ่ที่สุด พร้อมจะมันส์กันแล้ว Click เลย
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


เกมส์ เกม game games เกมส์ออนไลน์
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 58.11.124.168

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

ส่วนราชการ ใน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัคร พนักงานราชการ 29 อัตรา

ส่วนราชการ ใน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัคร พนักงานราชการ 29 อัตรา

ส่วนราชการ ใน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนราชการ สำนักงานประมาณกลาโหมภายในศาลาว่าการกลาโหม ถ.สนามไชย เขตพระนคร กทม. 10200

1. พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ (1 อัตรา)
- วุฒิ ม. 6 เพศชาย
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ นาวาโทหญิง สุมาลี พันทอง หัวหน้าแผนกกำลังพล โทร. 0 2225 4755

2. พนักงานบริการขนส่ง กลุ่มงานบริการ (1 อัตรา)
- วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า
- มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
ส่วนราชการ สำนักงานโยธาธิการกลาโหล ถ.ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตดุสิต กทม. 10800
หมายเหตุ พันเอก พงศ์พันธุ์ จารุจินดา ผู้อำนวยการกองกลาง โทร. 0 2586 7541

3. ช่างไฟฟ้า กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
- วุฒิปวช. สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์
หมายเหตุ นาวาโท ประสิทธิ จะมาโตหัวหน้าแผนกธุรการ กองกลาง โทร. 0 2585 9402 ต่อ 15
ส่วนราชการ กรมเสมียมตรา ภายในศาลาว่าการกลาโหม ถ.สนามไชย เขตพระนคร กทม. 10200

4. พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ (1 อัตรา)
- วุฒิ ม.3 เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร

5. พนักงานโรงพิมพ์ กลุ่มงานบริการ (1 อัตรา)
- วุฒิ ปวช.
- มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์
- มีประสบการณ์ด้านการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
หมายเหตุ นาวาตรีหญิง ชนิษฐา พรหมมา ร้อยตรีหญิง วาสนา เนียมแตง โทร. 0 2222 3182
ส่วนราชการ กรมพระธรรมนูญ เลขที่ 2 ถ.หลักเมือง แขวงพระบรมมหาราชวัง ถ.พระนคร กทม. 10200

6. พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ (1 อัตรา)
- วุฒิ ม.6 เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร

7. พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ (1 อัตรา)
- วุฒิ ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์
- เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหาร) / เพศหญิง

8. พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ (1 อัตรา)
- วุฒิ ม.6
- เพศชาย/หญิง (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
หมายเหตุ พันเอก จิระ โกมุทพงศ์ ผู้อำนวยการกองกลาง โทร. 0 2224 1035, 0 2224 0041, 0 2224 8812 ต่อ 508, 509
ส่วนราชการ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เลขที่ 76 สี่แยกเกียกกาย ถ.ทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300

9. พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ (1 อัตรา)
- วุฒิ ม.3
หมายเหตุ พันโท กิ่งเพชร เศรษฐศักดาศิริ หัวหน้าแผนกกำลังพล โทร. 0 2241 4398
ส่วนราชการ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เลขที่ 14 หมู่ 5 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 10500

10. พนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ (2 อัตรา)
- วุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่า ทางพาณิชยการ สาขาการบัญชี หรือการขาย บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี หรือการธนาคาร หรือธุรกิจการเงิน
- ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Windows และ Microsoft Office

11. พนักงานพัสดุ กลุ่มงานบริการ (1 อัตรา)
- วุฒิ ม.3
- ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Windows และ Microsoft Office
- พิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

12. ช่างกลโรงงาน กลุ่มงานเทคนิค (3 อัตรา)
- เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร
- วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างเชื่อมและโลหะแผน สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม และสาขาโลหะอุตสาหกรรม

13. ช่างสี กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
- เพศชาย วุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานสี

14. พนักงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคนิค (3 อัตรา)
- วุฒิปวช. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาช่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

15. ช่างโลหะ กลุ่มงานเทคนิค (2 อัตรา)
- เพศชาย วุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่า ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างกลโรงงาน สาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม และสาขาโลหะอุตสากรรม

16. ช่างไฟฟ้า กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
- เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร
- วุฒิปวช. หรืเทียบเท่า ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง

17. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
- เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร
- วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์

หมายเหตุ พันเอก ณธพงศจ์ โสมอ่ำ รองผู้อำนวยการกองกำลังพล โทร. 0 3648 6225, 0 3648 6205 ต่อ 36204
ส่วนราชการ โรงงานเภสัชกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เลขที่ 183 ซ.ตรีมิตร ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10260

18. พนักงานบริการอุตสาหกรรม กลุ่มงานบริการ (6 อัตรา)
- วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
- มีความรู้ความสามารถด้านงานเอกสารงานพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้ (ผู้มีความรู้หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยยา หรือการผลิตยาตามมาตรฐาน GMP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ พันโทหญิง ผ่องศรี สิงห์แก้ว รองหัวหน้ากอง กองอำนวยการ โทร. 0 2391 7713

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=1798

ประกาศหางาน : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม    วันที่ : 28 Aug 2007 06:05สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ เกม ออนไลน์ เล่นได้ทุกวันมันส์ได้ทุกเกมส์