แหล่งรวมเกมส์ออนไลนน์ ที่ใหญ่ที่สุด พร้อมจะมันส์กันแล้ว Click เลย
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


เกมส์ เกม game games เกมส์ออนไลน์
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 58.9.186.14

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

โรงพยาบาลศิริราช เปิดรับ สมัครงาน พนักงานมหาวิทยาลัย รับวุฒิ ปวส.-ป.ตรี 6 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลศิริราช เปิดรับ สมัครงาน พนักงานมหาวิทยาลัย รับวุฒิ ปวส.-ป.ตรี 6 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลศิริราช รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติงานที่ ภาค วิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน) อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 8,200 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท
- วุฒิปริญญาตรี วิยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
- ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
- อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันสมัคร
- หากมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ระบบคุณภาพ เช่น ISO 151890 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานของตำแหน่ง ปฏิบัติงานทดสอบทางห้องปฏิบัติการงานบริการเกี่ยวกับระบบคุณภาพและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

2. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ปฏิบัติงานที่ ภาควิชาชีพชีวเคมี) อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 6,820 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท
- วุฒิ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ช่างวิทยุและโทรคมนาคม หรือช่างอุปกรณ์การแพทย์
- อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
- ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
- หากมีประสบการณ์ด้านอุปกรณ์โสดทัศนูปกรณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานของตำแหน่ง งานเกี่ยวกับการใช้และการปรับแต่งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ จัดทำสถิติและบันทึกประวัติการซ่อมบำรุง ควบคุมดูแลอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

3. นักวิชาการโภชนาการ (ปฏิบัติงานที่ ฝ่ายโภชนาการ ร.พ.ศิริราช)
- วุฒิปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ เอกอาหารและโภชนาการ สาขาโภชนาวิทยา
- อายุไม่เกิน 30 ปีนับถึงวันรับสมัคร
- ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
- มีหนังสือรับรองการผ่านงานด้านโภชนาการในโรงพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือผ่านการฝึกงานในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 30 วันทำการ
- หากมีประสบการณ์ด้านอาหาร และโภชนาการจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความชำนาญด้านอาหารและโภชนาการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint, Internet ได้
ลักษณะงานของตำแหน่ง ควบคุมการเตรียมปรุงประกอบอาหารเพื่อบริการผู้ป่วยตามคำสั่งแพทย์ การเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการและโภชนาบำบัด สอบและให้ความรู้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยและผู้สนใจทั่วไป

4. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปฏิบัติงานที่ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์)
- วุฒิ ปวช. ทุกสาขา ยกเว้นทางการเกษตรศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
- อายุไม่เกิน 25 ปีนับถึงวันรับสมัคร ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
- หากมีประสบการณ์ด้านร่างโต้ตอบจดหมายบันทึกรายงานการประชุม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และมนุษยสัมพันธ์ ใฝ่รู้
ลักษณะงานของตำแหน่ง งานธุรการสาขางานพิมพ์ จัดเก็บเอกสาร และช่วยงานด้านทดสอบสมรรถภาพทางกาย

5. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานที่งานคลัง สำนักงานคณบดี)
- วุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี
- อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันรับสมัคร
- ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
- มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft word, Excel, PowerPoint และสามารถใช้ Microsoft Visio ได้ด้วย
ลักษณะงานของตำแหน่ง ตรวจสอบการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายทั่วไป ค่าตอบแทน การรับเงินคืนค่ายา ตรวยสอบหลักฐานการขออนุมัติเงินยืมทดลองจ่าย และนำเรื่องเสนออนุมัติ ตรวจสอบโครงการจัดฝึกอบรม สัมมนา และกองทุนที่เกิดผลประโยชน์แก่คณะ

6. นักวิชาการอาชีวบำบัด (ปฏิบัติงานที่ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์)
- วุฒิปริญญาตรี ทางคหกรรมศาสตร์ อาชีวบำบัด กิจกรรมบำบัด อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันรับสมัคร ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) หากมีประสบการณ์ด้านอาชีวบำบัด และด้านจิตเวชจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี ใฝ่รู้ ทำงานเป็นทีมตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
ลักษณะงานของตำแหน่ง เข้าประชุมทีมจิตเวชเพื่อทราบปัญหาและร่วมงานแผนการรักษาซักประวัติผู้ป่วยเพื่อหาแนวทางด้านอาชีวบำบัดจัดทำกิจกรรมอาชีวบำบัดสำหรับผู้ป่วย สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

ทุกตำแหน่งกำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ
วิธีการรับสมัครขอรับและยื่นใบสมัคร หรือส่งประวัติส่วนตัวโดยละเอียด พร้อมรูปถ่ายและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ห้องที่ 3 ตึกอำนวยการ ชั้น 1 (โรงพยาบาลศิริราช) เลขที่ 2 ถ. พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 ภายในกำหนดวันรับสมัคร

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=1536

ประกาศหางาน : โรงพยาบาลศิริราช    วันที่ : 7 Aug 2007 05:27สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์แต่งตัว เกมแต่งตัว เกมส์แต่งตัวตุ๊กตา เกมแต่งตัวตุ๊กตา