เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


พุทธทาสศึกษา:ศึกษาเพื่อสืบสานปณิธาน...พุทธทาส
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 58.9.185.151

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

ปตท. การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย เปิดรับ สมัครงาน ไม่จำกัดวุฒิ-ป.โท 104 อัตรา

ปตท. การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย เปิดรับ สมัครงาน ไม่จำกัดวุฒิ-ป.โท 104 อัตรา

ปตท. ตระหนักดีว่าปัจจุบันสู่ความสำเร็จของบริษัทขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพศักยภาพด้วยเหตุนี้ ปตท. จึงให้ความสำคัญต่อบุคลากรเป็นอย่างยิ่งโดยได้กำหนดนโยบายในการเลือกสรรบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ดังมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิจัย
- วุฒิปริญญาตรี /โท สาขาวิทยาศาสตร์เคมี เคมีอินทรีย์
- อายุไม่เกิน 25 ปี

2. วิศวกร
- วุฒิปริญญาตรี /โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้า เครื่องกล สามารถปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัดได้
- เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี

3. พนักงานควบคุมคุณภาพ
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีเทคนิค หรือปิโตรเคมี
- เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองเป็นอย่างดี
- สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในงานวิจัยได้มีปฏิภาณไหวพริบดี
- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ และสามารถขับรถยนต์ได้
- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ และสามารถขับรถยนต์ได้

4. นักการเงิน
- วุฒิปริญญาโท ทางบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถพูด อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

5. นักบัญชี พนักงานตรวจสอบ
- วุฒิปริญญาตรี /โท ทางบัญชี หรือบริหารธุรกิจ
- เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
- สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

6. สถาปนิก
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสรรหาและคัดเลือก โทร. 0 2537 2627

7. วิศวกร
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เครื่องมือวัดและระบบควบคุม เครื่องกล เคมี อุตสาหการ คอมพิวเตอร์ โยธา สารสนเทศ โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ วุฒิปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ
- เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน อดทน สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
- สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และต่างจังหวัดได้ และสามารถขับรถยนต์ได้

8. พนักงานบริหารความปลอดภัย
- วุฒิปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านความปลอดภัยและอาชีพอนามัย
- เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- สามารถขับรถยนต์และจักรยานยนต์ได้พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่

9. พนักงานวิเคราะห์และวางแผน
- วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาปิโตรเคมี เคมี อุตสาหการ หรือวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีอุตสาหกรรม เคมีเทคนิค และวุฒิปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ หรือวุฒิปริญญาตรี/โท ทางเศรษฐศาสตร์
- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 28 ปี
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

10 นิติกร
- วุฒิปริญญาโท ด้าน International Laws เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
- สามารถอ่าน เขียน ฟัง และสนทนาภาษาอังกฤษได้ดีมาก

11. พนักงานจัดหาและการค้าปิโตรเลียม
- วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี และปริญญาโท ทางบริหาร เศรษฐศาสตร์
- เพศชาย อายไม่เกิน 28 ปี
- สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้อย่างดี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสรรหาและข้อมูลบุคคล ปตท. โทร. 0 2537 2627 และ 0 2537 1974 หรือกรอกใบสมัครผ่านทาง www.pttplc.com
ขณะเดียวกัน บริษัท ปตท. บริการธุรกิจค้าปลีก จำกัด สถานีบริการน้ำมันเจ็ท และร้านค้าสะดวกซื้อ เราคือหนึ่งในบริษัทชั้นนำในเครือของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์และการตลาดค้าปลีก เรามีสถานที่บริการน้ำมันและร้นค้าสะดวกซื้อขนาดใหญ่จำนวนกว่า 100 สาขา กระจายครอบคลุมพื้นที่ 22 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมด้วยบุคลากรที่ผ่านการอบรมให้ยืดมั่นในคุณภาพบริการกว่า 3,000 คน ภายใต้สัญลักษณ์คุณภาพที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดี นั้นคือ เจ็ทและจิฟฟี่

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ผู้จัดการสถานี (ต้องไปประจำต่างจังหวัดได้) บริหารงานสถานีบริการน้ำมันและร้านค้าสะดวกซื้อ จำนวน 2 คน เริ่มต้น 13,500 บาท ค่าเช่าบ้าน 1,350 บาท เพศชาย อายุ 26 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์บริหารธุรกิจค้าปลีก หรืองานบริการ 3 ปีขึ้นไป

2. ผู้จัดการประจำกะ (เลือกทำงานที่กทม. ปทุมธานี นนทบุรี) บริหารสถานีบริการน้ำมันและร้านค้าสะดวกซื้อภายในกะ จำนวน 4 คน เริ่มต้น 9,000 บาท
- เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์บริหารธุรกิจบริการหรือธุรกิจค้าปลีก 2 ปีขึ้นไป

3. ผู้ช่วยผู้จัดการประจำกะ (เลือกทำงานที่กทม. ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร) ดูแลบริหารงานหน้าลานและภายในร้านสะดวกซื้อเริ่มต้น 7,750 บาท
- เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกหรืองานบริการ 2 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรีจบใหม่ ทุกสาขา

4. ผู้จัดการส่วนหน้าลาน (เลือกทำงานที่ กทม. ปทุมธานี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) ดูแลควบคุมการจัดเก็บรายได้และบริหารคุณภาพการให้บริการน้ำมัน จำนวน 25 คน เริ่มต้นที่ 7,000 บาท
- เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิเทียบเท่า ปวช.ขึ้นไป และมีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
- หรือ ปวส. จบใหม่ และมีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป

5. พนักงานสั่งซื้อและจัดเรียงสินค้า (เลือกทำงานที่ สาขาสมุทร ปราการ) ดู แลควบคุมการสั่งซื้อ สต็อกสินค้า และจัดเรียงภายในบ้าน จำนวน 1 คา เริ่มต้นที่ 6,500 บาท
- เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิเทียบเท่า ปวช.ขึ้นไป และมีประสบการณ์การทำงานด้านที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป

6. แคชเชียร์ (เลือกทำงานที่ กทม. ปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) จำนวน 20 คน เริ่มต้น 191 บาท/วัน
- เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

7. พนักงานบริการน้ำมัน (เลือกทำงานที่กทม. ปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ) จำนวน 40 คน เริ่มต้นที่ 206 บาท /วัน
- เพศชาย หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ

เงื่อนไขและสวัสดิการ
- ค่าจ้างรายเดือน/ล่วงเวลา จ่ายทุก 15 วัน
- เงินรางวัลจาการขายทุกเดือน
- เงินโบนัส ทุกสิ้นปี
- ขึ้นเงินเดือนทุกปี ตามผลการประเมิน
- บ้านพักพนักงาน ฟรี (ทุกสาขา)
- เบิกค่ารักษาพยาบาล นอกเหนือประกันสังคม
- ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ตลอด 24 ซม.
- กองทุนประกันสังคม และกองทันเงินทดแทน
- อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
- รางวัลเกียรติคุณตามอายุงาน
- ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาให้พนักงานทุกตำแหน่ง
- วันหยุด 1 วัน/สัปดาห์
- วันหยุดพักร้อน เริ่มต้นที่ 7 วัน/ปี สูงสุด 20 วัน
- สิทธิลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาอบรมวิชาการ
- สามารถเลิกสาขาที่ทำงานได้

เรายินดีต้อนรับทุกท่านที่สนใจร่วมงานและคัดเลือกพร้อมจะเติบโตไปกับเราอย่างมั่นคง หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ ศูนย์สรรหาและคัดเลือกบุคลากร บริษัท ปตท. บริการธุรกิจค้าปลีก จำกัด เลขที่ 123/2 หมู่ที่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร. 0 2920 8030-5 ต่อ 122 หรือ 125

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=1522

ประกาศหางาน : ปตท.    วันที่ : 6 Aug 2007 06:29สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ เกม ออนไลน์ เล่นได้ทุกวันมันส์ได้ทุกเกมส์