เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 58.9.187.108

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เปิดรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง วุฒิอนุปริญญาตรี-โท

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เปิดรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง วุฒิอนุปริญญาตรี-โท

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ เข้าร่วมงานกับบริษัท หลายอัตรา เพื่อเสริมสร้างทีมงานไว้รองรับการเจริญเติบโตและขยายตัวทางธุรกิจในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

ตำแหน่ง/คุณสมบัติ

1. พนักงาน ฝ่ายการพนักงาน 1 อัตรา
- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการสรรหา ว่าจ้างพนักงาน 2 ปีขึ้นไป มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

2. ผู้ช่วยหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจ (เทียบเท่าผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย สำนักประธานกรรมการ 1 อัตรา
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์-คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน และบริหารบุคลากร 7 ปีขึ้นไป มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี หากมีความรู้เกี่ยวกับ Mobile Web IPTV Cyber TV จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์ธุรกิจ สายงานพัฒนาธุรกิจ สำนักประธานกรรมการ 1 อัตรา
- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี หากมีความรู้เกี่ยวกับ Mobile Web IPTV Cyber TV จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจ สายงานพัฒนาธุรกิจ สำนักประธานกรรมการ 1 อัตรา
- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี หากมีความรู้เกี่ยวกับ Mobile Web IPTV Cyber TV จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส หน่วยธุรกิจ โมบายและพอดแคสต์ สายงานพัฒนาธุรกิจ สำนักประธานกรรมการ 2 อัตรา
- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิขั้นตำปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุโทรทัศน์ โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาด หรือสาขาอื่นทีเกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการผลิตคอนเทนท์เพื่อรองรับแพลตฟอร์มบนอุปกรณ์โมบาย สามารถวางกลยุทธ์ทางการตลาดได้ อย่างน้อย 5 ปี มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

6. เจ้าหน้าที่อาวุโส หน่วยธุรกิจเว็บไซต์ สายงานพัฒนาธุรกิจ สำนักประธานกรรมการ 1 อัตรา
- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุโทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการเขียน Website & Mobile Technology อย่างน้อย 5 ปี มีความรู้ภาษาอังกฤษ ในเกณฑ์ดี สามารถใช้โปรแกรม Macromedia, DreamWeaver, HTML, Photoshop, SMS, MMS

7. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ 1 อัตรา
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน 7 ปีขึ้นไป มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี หากมี CPA, CLA จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. หัวหน้าแผนกตรวจสอบปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบ 1 อัตรา
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 30- 35 ปี วุฒิขั้นต่ำ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน 5 ปีขึ้นไป มีความรู้ภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ดี

9. พนักงานตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบ 1 อัตรา
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 24-30 ปี วุฒิขั้นต่ำ ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์, สถิติ, MIS, บริหารธุรกิจ, บัญชี มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบสารสนเทศ หรือตรวจสอบภายใน หรือสำนักงานตรวจสอบบัญชี 2-3 ปี มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี หากมีความรู้ด้าน Programming เช่น C, Java, VB, ASP และด้านระบบปฏิบัติการเครือข่ายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

10. หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี ในสายวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแล Data Center และอุปกรณ์ Hardware, Software 7-10 ปี มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

11. หัวหน้าแผนกสนับสนุนและธุรการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารทีมงานและทำงานทางด้าน Help desk และ Call Center สำหรับระบบงาน IT 7-10 ปี มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

12. หัวหน้างาน แผนกควบคุมระบบและเครือข่าย ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์ด้านการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 5-7 ปีขึ้นไป มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

13. พนักงาน แผนกควบคุมระบบและครือข่าย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 อัตรา
- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3-5 ปี มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

14. พนักงาน แผนกพัฒนาระบบงาน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการออกแบบติดตั้งและพัฒนาระบบงาน 3-5 ปี มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

15 . พนักงานแผนกปฏิบัติการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานด้าน Computer Operation 3-5 ปี มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

16. พนักงานกราฟิค ฝ่ายรายการ 1 อัตรา
- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ทัศนศิลป์ วิจิตรศิลป์ Computer Graphic หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์และทักษะด้านโปรแกรมกราฟิค Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Premiere, Autodesk 3D Max Stusio, Macromedia Flash อย่างน้อย 1 ปี ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์

17. พนักงาน แปนก Per - Production ฝ่ายรายการ 3 อัตรา
- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุโทรทัศน์ ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดี ถ้ามีประสบการณ์ในงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18. ช่างเทคนิค ฝ่ายเทคนิคด้านผลิตรายการและออกอากาศ 1 อัตรา
- เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

19. พนักงาน แผนกบัญชี ฝ่ายการเงินและบัญชี 2 อัตรา
- อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงิน มีประสบการณ์การเงินและบัญชี 1-5 ปี

20. พนักงาน แผนกการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี 1 อัตรา
- อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงิน มีประสบการณ์การเงินและบัญชี 1-5 ปี มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

21. เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ สำนักกรรมการผู้จัดการ 1 อัตรา
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี วุฒิอนุปริญญาขึ้นไป สาขาบริหารการตลาด มนุษยศาสตร์ วารศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านบริการธุรการ เลขานุการ งานเอกสารการเงินได้ดี ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดี มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจส่งประวัติย่อไปที่ E-mail: recruit@ch7.com หรือแผนกว่าจ้าง บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด 998/1 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร.0 2272 0201-10 ต่อ 411 หรือ 419

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=1211

ประกาศหางาน : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7    วันที่ : 6 Jul 2007 06:44สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์แต่งตัว เกมแต่งตัว เกมส์แต่งตัวตุ๊กตา เกมแต่งตัวตุ๊กตา