แหล่งรวมเกมส์ออนไลนน์ ที่ใหญ่ที่สุด พร้อมจะมันส์กันแล้ว Click เลย
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


เกมส์ เกม game games เกมส์ออนไลน์
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 58.9.201.188

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

อบต.สระบุรี คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี จ เปิดรับสมัครงาน ระดับ 1-3 รวม 200 อัตรา

อบต.สระบุรี คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี จ เปิดรับสมัครงาน ระดับ 1-3 รวม 200 อัตรา

คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2550 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
ก. สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ 11 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 13 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 9 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 อัตรา
5. เจ้าหน้าที่จัดการเงินและบัญชี 11 อัตรา
6. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 11 อัตรา
7. ช่างโยธา 19 อัตรา
8. ช่างสำรวจ 3 อัตรา
9. ช่างเขียนแบบ 2 อัตรา
10. ช่างไฟฟ้า 5 อัตรา
11. เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน 1 อัตรา
12. เจ้าหน้าที่ประปา 2 อัตรา

ข. สายเริ่มต้นจากระดับ 2
13. เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
14. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 อัตรา
15. เจ้าพนักงานพัสดุ 11 อัตรา
16. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
17. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 5 อัตรา
18. นายช่างโยธา 16 อัตรา
19. นายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา
20. นายช่างเครื่องยนต์ 1 อัตรา
21. นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
22. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6 อัตรา
23. เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 2 อัตรา
24. เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 3 อัตรา
25. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 อัตรา

ค. สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
26. บุคลากร 6 อัตรา
27. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
28. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
29. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 อัตรา
30. นักพัฒนาชุมชน 4 อัตรา
31. นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
32. นิติกร 13 อัตรา
33. นักวิชาการศึกษา 7 อัตรา
34. วิศวกรโยธา 5 อัตรา
35. นักวิชากรเกษตร 11 อัตรา
36. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 2 อัตรา

ทุกตำแหน่ง ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
1. กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังเดิน) บริเวณศาลากลางจังหวัดสระบุรี และมีสิทธิ์สมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่ ที่ว่าการอำเภอในเขตจังหวัดสระบุรี สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด หรือ http://www.saraburi.go.th
2. วิธีการยื่นใบสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบด้วยลายมือของตนเอง พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่านในใบสมัคร จำนวน 1 รูป ติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวสอบ จำนวน 2 รูป พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี ดำเนินการสอบแข่งขันดังกล่าวในรูปของคณะกรรมการ โดยยึดหลบัดความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือผู้ที่อ้างว่าสามารถ ช่วยเหลือให้สอบได้ และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพื่อให้สอบได้ โปรดแจ้ง คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุรีได้ทราบโทรศัพท์ หรือโทรสาร 0 0621 1486 เพื่อจัดดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=1143

ประกาศหางาน : อบต.สระบุรี    วันที่ : 30 Jun 2007 06:16สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ เกม ออนไลน์ เล่นได้ทุกวันมันส์ได้ทุกเกมส์