เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


พุทธทาสศึกษา:ศึกษาเพื่อสืบสานปณิธาน...พุทธทาส
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 58.9.198.149

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

สำนักงานคุมประพฤติภาค 4 เปิดรับสมัครงาน พนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา

สำนักงานคุมประพฤติภาค 4 เปิดรับสมัครงาน พนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา

สำนักงานคุมประพฤติภาค 4 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็น พนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติราชการที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด/ประจำศาลจังหวัดในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติภาค 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. พนักงานคุมประพฤติ 3 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม กฎหมาย การปกครอง รับประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาหรือทางอื่นที่กรมคุมประพฤติ เห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหนับตำแหน่งนี้ได้

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 อัตรา กลุ่มงานบริการ
- ปวช.ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือทางอื่นที่กรมคุมประพฤติเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหนับตำแหน่งนี้ได้

3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา กลุ่มงานบริการ
- วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ หรือทางอื่นท่ากรมคุมประพฤติเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหนับตำแหน่งนี้ได้

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2. สำเนาปริญญาบัตร หรือใบประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) ที่แสดงหรือระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยต้องระบุวันที่สำเร็จการศึกษาไว้ด้วย และต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันเปิดรับสมัคร คือวันที่ 28 มิถุนายน 2550
3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.43) ใบสำคัญทหารกองหนุน (สด.8) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า ''สำเนาถูกต้อง'' และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่

1. สำนักงานคุมประพฤติภาค 4 ถ.หน้าศูนย์ราชการ ต. ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร. 0 4324 6191,331220
2. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น ถ.หน้าศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร. 0 4234 2177,331221
3. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี ถ.สุรทักษ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร. 0 4222 3262
4. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม เลขที่ 4 ถ.ศรีสวัสดำเนิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม โทร. 0 4372 1844, 712175
5. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร อาคารหน้าศาลกลางจังหวัดสกลนคร ถ.ศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.สกลนคร โทร. 0 4271 3364
6. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 164/4-5 ถ.ธนะผล อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โทร. 0 4381 3538
7. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 147/44 ถ.สุริยะเดชบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โทร. 0 4351 4193-94
8. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร ถ. วิวิธสุรการ อ.เมือง จ.มุกดาหาร โทร. 0 4263 0801
9. สำนักงานประพฤติประจำศาลจังหวัดบึงกาฬ เลขที่ 62 หมู่ 9 ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย โทร. 0 4249 1979-80
10. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู เลขที่ 236/1 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู โทร. 0 4231 2334
11. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม เลขที่ 3/64 ถ.นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม โทร. 0 4252 1165-66
12. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เลขที่ 237 หมู่ที่ 1 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย โทร. 0 4241 2917, 423966
13. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย เลขที่ 175/7-8 ถ.เลย-ด่านซ้าย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย โทร. 0 4286 1225-26

ตั้งแต่วันที่ 19-28 มิถุนายน 2550 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. โดยผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=1112

ประกาศหางาน : สำนักงานคุมประพฤติภาค 4    วันที่ : 27 Jun 2007 05:07สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ เกม ออนไลน์ เล่นได้ทุกวันมันส์ได้ทุกเกมส์