แหล่งรวมเกมส์ออนไลนน์ ที่ใหญ่ที่สุด พร้อมจะมันส์กันแล้ว Click เลย
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


เกมส์ เกม game games เกมส์ออนไลน์
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 58.9.191.88

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ขอนแก่น เปิดรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป วุฒิม.3-ป.ตรี 11 อัตรา

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ขอนแก่น เปิดรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป วุฒิ รับ ม.3-ป.ตรี 11 ตำแหน่ง

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้

ตำแหน่งทีเปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
- วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาชีพ 2) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การขาย

2. เจ้าหน้าที่บันทึก
- วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาชีพ 2) ทางพาณิชยการ

3. เจ้าหน้าที่ธุรการ
- วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาชีพ 2) ทางพาณิชยการ

4. เจ้าพนักงานธุรการ
- วุฒิปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ หรือได้รับอนุปริญญา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

5. พนักงานประจำสำนักงาน
- วุฒิ ม.ศ. 3 หรือ ม.3 หรือ ม. 6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

6. พนักงานประจำห้องทดลอง
- วุฒิ ม.ศ. 3 หรือ ม.3 หรือ ม. 6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

7. เจ้าหน้าที่การเกษตร
- วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาชีพ 2) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการเกษตร ช่างกลเกษตร

8. เจ้าพนักงานการเกษตร
- วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการเกษตร ธุรกิจเกษตร เทคโนโลยีการยาง ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร

9. นักวิชาการเกษตร
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการเกษตร พฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์เกษตร

10. นักวิทยาศาสตร์
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์การอาหาร ฟิสิกส์ พฤกษศาสตร์ โรคพืชเคมี ชีววิทยา ปฐพีวิทยา พันธุศาสตร์ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ พิษวิทยา เภสัชศาสตร์ วิศวเคมี วิศวอุตสาหกรรม วิศวเครื่องกล ออกแบบผลิตภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

11. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่งศึกษาวิชาทีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วย

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ขอนแก่น ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2550 โทร. 0 4320 3500-1

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=995

ประกาศหางาน : สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 3    วันที่ : 16 Jun 2007 05:56สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์แต่งตัว เกมแต่งตัว เกมส์แต่งตัวตุ๊กตา เกมแต่งตัวตุ๊กตา