เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


ผู้สนับสนุน น่ารักดอทคอม
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 58.9.192.134

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เปิดรับสมัครงาน ไม่จำกัดวุฒิ - ป.โท 100 อัตรา

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เปิดรับสมัครงาน ไม่จำกัดวุฒิ - ป.โท 100 อัตรา

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เปิดรับสมัครบุคลากรร่วมทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหนังสือ/ฝ่ายขายสื่อการสอนทั่วไป/ฝ่ายขายหนังสือต่างประเทศ/ฝ่ายขายบุ๊คสโตร์ (หลายอัตรา) ทั่วประเทศ
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิปริญญาตรี-โท ทุกสาขา
- มีระยนต์สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
- มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความมุ่งมั่น รักความก้าวหน้า ซื่อสัตย์ ชอบงานบริการ มีเงินเดือนประจำ มีค่าสึกหรอ
- รายได้ไม่จำกัดจำนวนตามความสามารถ เริ่มต้นที่ 15,000 บาทขึ้นไป

2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อหนังสือต่างประเทศ จำนวน 3 อัตรา
- เพศชาย/หญิง ทุกสาขา เอกภาษาอังกฤษ การตลาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ภาษาอังกฤษดี สามารถโต้ตอบ เขียน พูดได้ดี
- มีความรู้เรื่องการนำเข้า-ออก
- มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปี

3. เลขานุการ จำนวน 3 อัตรา
- เพศหญิง อายุระหว่าง 23-35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาเลขานุการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี
- มีความกระตือรือร้น/ความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี
- มีทักษะทางด้านภาษาสามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
- มีประสบการณ์ด้านเลขานุการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เจ้าหน้าที่พัฒนางานโครงการ จำนวน 5 อัตรา
- เพศหญิง อายุระหว่าง 24 -29 ปี
- วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีบุคลิกดี มีทักษะในการประสานงานและรักงานบริการ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ PowerPoint ได้
- สามารถเป็นพิธีกร ถ่ายภาพและใช้อุปกรณ์มิลติมีเดียได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินทางต่างจังหวัดไปอบรม-สัมมนาได้

5. พนักงานประจำกองบรรณาธิการ จำนวน 10 อัตรา
- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ ครุศาสตร์ จิตวิทยาการเรียนรู้ สาขาสังคมศาสตร์ และภาษาไทย
- รักการอ่าน- เขียน สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ในขั้นดีมาก
- มีประสบการณ์ในกองบรรณาธิการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. เจ้าหน้าที่ออกแบบ จัดหน้า เรียงพิมพ์ จำนวน 5 อัตรา
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิค
- มีความสามารถออกแบบสิ่งพิมพ์ และหนังสือทั่วไปได้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Page Maker, lllustrater, Photoshop ได้ดี
- ถ้ามีประสบการณ์ด้านการเรียงพิมพ์และจัดหน้าได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. นักวิชาการ จำนวน 8 อัตรา
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ ปฐมวัย สุขศึกษาและพลศึกษา ดนตรีนาฏศิลป์ วิทยาศาสตร์และภาษาไทย
- มีความคิดสร้างสรรค์ ขยันและอดทน รักในงานเขียน
- หากมีประสบการณ์การสอนและเขียนแผนการสอนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟิค จำนวน 3 อัตรา
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ในด้านออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมหรือในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (Computer Graphic) หรือมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ทางด้านการออกแบบ สามารถใช้ Microsoft Office, Adobe Photoshop, Macromedia Flash, lllustrator, Page Maker, 3D animation
- มีความสามารถทางด้าน Web programming เช่น HTML, ASP, PHP, CSS และอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์
- มีทักษะทางด้านภาษาสามารถพูด และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี มีผลงาน มาประกอบการพิจารณา

9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ/คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office, Access
- หากมีประสบการณ์ในด้านธุรการ การบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10. เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 5 อัตรา
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
- มีทักษะในการใช่คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Access ได้
- มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

11. หัวหน้าคลังสินค้า/พนักงานคลังสินค้า จำนวน 15 อัตรา
- เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.6 - ปวช.
- มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และละเอียดรอบคอบ
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
- มีความสามารถในการจัดการ มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบในหน้าที่และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
- ประจำคลังสินค้า ต.บ้างใหม่ จ.ปทุมธานี

12. เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า จำนวน 5 อัตรา
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
- สาขาใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office, Access
- ประจำคลังสินค้า ต.บ้านใหม่ จ.ปทุมธานี

13 .พนักงานขัดไม้ (ด้วยมือ), พ้นสี, ขึ้นรูป, ตัด, เจาะ, จำนวน 15 อัตรา
- เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
- ไม่จำกัดวุฒิ มีรายได้ดี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- ประจำโรงงาน ตงบ้านใหม่ จ.ปทุมธานี

14. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโรงงาน (จป.วิชาชีพ) จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย อายุ 25-35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ
- มีประสบการณ์ในการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน

15. ช่างภาพ จำนวน 3 อัตรา
- เพศชาย อายุระหว่าง 20-30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา เอกภาพนิ่งและวิดีโอ
- มีความสามารถในการใช้กล้องถ่ายภาพนิ่งและกล้องวิดีโอ เช่น ADOBE PHOTO SHOP, ADOBE PREMIERE PRO ฯลฯ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สนใจสมารถสมัครได้ที่ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พง.) 701 ถ.นครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 โทร.0 2241 8994-8 E-mail: e_support@iadth.com รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2550

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=873

ประกาศหางาน : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)    วันที่ : 4 Jun 2007 06:22สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ทำอาหาร เกมทําอาหาร