เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


เกมส์ เกม game games เกมส์ออนไลน์
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 58.9.200.180

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) PTT Public Company Limited เปิดรับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี-โท 10 ตำแหน่ง

บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) PTT Public Company Limited เปิดรับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี-โท 10 ตำแหน่ง

ปตท. ตระหนักดีว่าปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัทขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ ด้วยเหตุนี้ ปตท.จึงให้ความสำคัญต่อบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง ได้เปิดรับสมัครบุคลากร ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2550 ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิจัย
- วุฒิปริญญาตรี/โท วิทยาศาสตร์เคมี เคมีอินทรีย์ อายุไม่เกิน 25 ปี

2. วิศวกร
- วุฒิปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เครื่องกล สิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ย 2.50 จากสถาบันของรัฐ
- สามารถปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัดได้
- เพศชายเท่านั้น อายุไม่เกิน 25 ปี

3. พนักงานควบคุมคุณภาพ
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิทศาสตร์ สาขาเคมีเทคนิค หรือปิโตรเคมี เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปีไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- มีทักษะในการคันคว้าหาความรู้ด้วยต้นเองเป็นอย่างดี
- สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานวิจัยได้
- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ และสามารถขับรถยนต์ได้

4. นักการเงิน
- วุฒิปริญญาโท ทางบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

5. นักบัญชี พนักงานตรวจสอบ
- วุฒิปริญญาตรี/โท ทางบัญชี หรือบริหารธุรกิจ
- อายุไม่เกิน 30 ปี เพศชาย
- สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสรรหาและคัดเลือก โทร. 0 2537 2627

6. วิศวกร
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เครื่องมือวัดและระบบควบคุม เครื่องกล เคมี อุตสาหการ คอมพิวเตอร์ โยธา สารสนเทศ โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์/วุฒิปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ
- เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
- ไม่จำเป็นจำเป็นต้องมีประสบการณ์
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
- สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และต่างจังหวัดได้ และสามารถขับรถยนต์ได้

7. พนักงานบริหารความปลอดภัย
- วุฒิปริญญาโท ทางด้านวิศวกรรม ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
- เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถขับรถยนต์และจักรยานยนต์ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่

8. พนักงานวิเคราะห์และวางแผน
- วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ปิโตรเคมี เคมี อุตสาหการ หรือวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีอุตสาหกรรม เคมีเทคนิค และปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ หรือปริญญาตรี/โท เศรษฐศาสตร์
- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

9. นิติกร
- เพศชาย วุฒิปริญญาโท ด้าน International Laws อายุไม่เกิน 30 ปี
- สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีมาก

10. พนักงานจัดหาและการค้าปิโตรเลียม
- วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ และปริญญาโท ทางบริหาร เศรษฐศาสตร์
- เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
- สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
ผู้สมัครที่จะมีสิทธิสอบข้อเขียนกับ ปตท.จะต้องมีคุณสมบัติผ่านหลักเกณฑ์เบื้องต้นของ ปตท.ดังนี้

ระดับ ปวส./อนุปริญญา
- ผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา จากสถาบันของรัฐ จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
- ผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา จากสถาบันของเอกชน จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป

ระดับปริญญาตรี
- ผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL และมีเกรดเฉลี่ยสะสมจาก
- สถาบันของรัฐ 2.50 ขึ้นไป
- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2.70 ขึ้นไป
- สถานบันของเอกชน 3.00 ขึ้นไป

ผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น ๆ (นอกเหนือจากวิศวกรรมศาสตร์) จะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL และมีเกรดเฉลี่ยสะสมจาก
- สถาบันของรัฐ 2.70 ขึ้นไป
- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2.70 ขึ้นไป
- สถานบันของเอกชน 3.00 ขึ้นไป

หมายเหตุ
1. ผลคะแนนภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับตั้งแต่วันที่ลงไว้ในใบแจ้งผลคะแนน)
2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษที่เป็น TOEFL ทาง ปตท.จะเทียบให้เป็น TOEIC

ระดับปริญญาเอก
ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีและโท ที่ผ่านตามหลักเกณฑ์ของ ปตท.ด้วย

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ข้างต้นเท่านั้นจึงจะได้รับสิทธิเข้าสอบข้อเขียนกับ ปตท.
สำหรับผู้ที่สอบข้อเขียนกับ ปตท.แล้ว ปตท.จะแจ้งผลสอบให้ทราบผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผู้สมัครกรอกไว้ในระบบ
เมื่อ ปตท. มีอัตราสรรหาที่ตรงกับวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ทางปตท. จะติดต่อกลับทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผู้สมัครกรอกไว้ในระบบโดยผู้สมัครจะต้องมีผลสอบข้อเขียน และผลสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์ของปตท.เท่านั้น
วัน เวลา และสถานที่สมัคร
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสรรหาและข้อมูลบุคคล บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) โทร. 0 2537 2627 และ 0 2537 1974 หรือกรอกใบสมัครผ่านทาง www.pttplc.com

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=669

ประกาศหางาน : บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน )    วันที่ : 11 May 2007 06:04สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ เกม ออนไลน์ เล่นได้ทุกวันมันส์ได้ทุกเกมส์