เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


ผู้สนับสนุน น่ารักดอทคอม
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 58.9.194.208

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครงาน พนักงานราชการ วุฒิม.3-ป.ตรี รวม 548 อัตรา

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครงาน พนักงานราชการ วุฒิม.3-ป.ตรี รวม 548 อัตรา

กรมป่าไม้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

กลุ่มกิจการและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (26 อัตรา)

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป 6 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

2. เจ้าพนักงานเกษตร กลุ่มงานเทคนิค 2 อัตรา
- วุฒิปวส. ทางด้านพาณิชยการ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

3. เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบรากร 2 อัตรา
- วุฒิปวส. ทางด้านพาณิชยการ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

4. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา
- วุฒิปวช. ทางด้านพาณิชยการ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

5. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) กลุ่มงานบริหาร 14 อัตรา
รับใบสมัครและยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1-11 พฤษภาคม 2550 ในวันเวลาราชการ ที่กลุ่มกิจการและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤษ กรมป่าไม้ กทม.

ภารกิจด้านจัดการและควบคุมป่าไม้ 171 อัตรา

6. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

7. นักวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 5 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

8. เจ้าหน้าที่ลันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ 4 อัตรา
-วุฒิปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชีพาณิชยการ เลขานุการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 35 คำ ภาษาต่างประเทศได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คำ

9. เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา
- วุฒิปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชีพาณิชยการ เลขานุการ หรือสขาที่เกี่ยวข้อง

10. นายช่างสำรวจ กลุ่มงานเทคนิค 27 อัตรา
- วุฒิปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสำรวจ ช่างโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

11. ช่างสำรวจ กลุ่มงานเทคนิค 27 อัตรา
- วุฒิปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสำรวจ ช่างโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

12. ช่างเขียนแผนที่ กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา
- วุฒิปวช. หรือเทียบได้ไมต่ำกว่านี้ทางช่างเขียนแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

13. ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า กลุ่มงานบริการ 127 อัตรา
- วุฒิม.3 หรือไม่ต่ำกว่านี้

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักจัดการและควบคุม ป่าไม้ กรมป่าไม้ ตั้งแต่วันที่ 1-11 พฤษภาคม 2550 ในวันเวลาราชการ

สำนักจัดการป่าชุมชน 43 อัตรา

14. นักวิชาการเผยแพรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป 14 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

15. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

16. เจ้าพนักงานการเกษตร กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา
- วุฒิปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเกษตรกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

17. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา
- วุฒิปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

18. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการ 3 อัตรา
- วุฒิปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

19. เจ้าหน้าที่การเกษตร กลุ่มบริการ 16 อัตรา
- วุฒิปวช.

20. เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ 5 อัตรา
- วุฒิ ม.ศ.3/ ม.3

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานป่าชุมชนชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤษ กรมป่าไม้ระหว่างวันที่ 1-11 พฤษภาคม 2550 ในวันเวลาราชการ

สำนักงานเลขานุการกรม 39 อัตรา
21. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
22. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานบริหารทั่วไป 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี
23. บุคลากร กลุ่มงานบริหารทั่วไป 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี
24. นิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรี
25. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคนิค 2 อัตรา วุฒิปวส.
26 ช่างศิลป์ กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา วุฒิปวช.
27. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ 4 อัตรา วุฒิปวส.
28. เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ 6 อัตรา วุฒิปวส.
29. เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา วุฒิปวช.
30. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา วุฒิปวช.
31. เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา วุฒิม.3

ให้ผู้สมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤษ กรมป่าไม้ ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. วันที่1-11 พฤษภาคม 2550 วันเวลาราชการ

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 251 อัตรา
32. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป 42 อัตรา
33. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา
34. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2 อัตรา
35. เจ้าหน้าที่งานเกษตร กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา
36. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคนิค 11 อัตรา
37. เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริหาร 10 อัตรา
38. เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ 131 อัตรา
39. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ 47 อัตรา
40. เจ้าหน้าที่การเกษตร กลุ่มงานบริการ 6 อัตรา

ให้ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนกลาง กรมป่าไม้ กทม. โดยสามารุเลือกสถานที่สมัครได้ 3 แห่ง ดังนี้

1.ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน 45 อัตรา
2. ส่วนเพาะชำกล้าไม้ 6 อัตรา
3. ส่วนปลูกป่าภาครัฐ 200 อัตรา

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤษ ตั้งแต่วันที่ 1-11 พฤษภาคม 2550 ในวันเวลาราชการ

กองแผนงาน 18 อัตรา
41. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2 อัตรา
42. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มงานบริหารทั่วไป 5 อัตรา
43. เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ 3 อัตรา
44. เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ 3 อัตรา
45. เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่กองแผนงาน กรมป่าไม้ ถ. พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. ระหว่างวันที่ 1-11 พฤษภาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=641

ประกาศหางาน : กรมป่าไม้    วันที่ : 8 May 2007 04:44สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์แต่งตัว เกมแต่งตัว เกมส์แต่งตัวตุ๊กตา เกมแต่งตัวตุ๊กตา