เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


ผู้สนับสนุน น่ารักดอทคอม
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 58.9.221.91

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

กองพันทหารราบที่ 4 เปิดรับสมัคร บุคคลเข้าทำงาน วุฒิ ม.3 บรรจุ 146 อัตรา (21 พ.ค.-1 มิ.ย.50)

กองพันทหารราบที่ 4 เปิดรับสมัคร บุคคลเข้าทำงาน วุฒิ ม.3 บรรจุ 146 อัตรา (21 พ.ค.-1 มิ.ย.50)

กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ มีคว ามประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับร าชการในอัตราพลอาสาสมัคร สังกัดกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบท ี่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน 146 อัตรา

1.1 พลทางสาย จำนวน 2 อัตรา

1.2 พลยิงผู้ช่วย จำนวน 8 อัตรา

1.3 พลวิทยุ จำนวน 8 อัตรา

1.4 พลปืนเล็ก จำนวน 128 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 เป็นทหารกองหนุน อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันทำเรื่องบรรจุเข้ารับราชการ

2.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

2.3 ส่วนสูง 165-175 ซม. น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 48 กก. และไม่เกิน 80 กก.

2.4 บิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

2.5 เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือขัดต่อระเบียบทางราชการ

2.6 ไม่เคยมีประวัติคดีอาญาทุกประเภทและไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา

2.7 ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิดหรือหนีราชการ ไม่เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ

3. หลักฐานที่จะต้องนำมาแสดงในวันรับสมัคร

3.1 รูปถ่ายสุภาพ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน) ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุ 1 ฉบับ

3.3 สำเนาทะเบียนบ้านเฉพาะผู้สมัคร บิดามารดา (ถ้าบิดามารดาถึงแก่กรรม ให้นำหลักฐานใบมรณบัตรไปแสดงด้วย) 1 ฉบับ

3.4 สำเนาทะเบียนกองประจำการ (สด.3) 1 ฉบับ

3.5 สมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สด.8) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

3.6 ประวัตินายสิบ พลทหาร (ทบ.100 075) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

3.7 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ

3.8 ใบรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดเดิม (สำหรับพลทหารกองประจำการ)

3.9 สำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (สำหรับผู้ที่ผ่านหลักสูตร นศท.) 1 ฉบับ

3.10 คำสั่งแต่งตั้งยศ ส.ต., จ.ต. (กรณีเป็น ส.ต., จ.ต. กองประจำการ) 1 ฉบับ

4. วิชาที่สอบคัดเลือก

4.1 วิชาเหล่าทหารราบ หน้าที่ของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ และความรู้ทั่วไป

4.2 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

4.2.1 ดันพื้นในเวลา 2 นาที

4.2.2 ลุกนั่งในเวลา 2 นาที

4.2.3 วิ่ง 2 กม.

5. วัน และเวลา รับสมัคร : 21 พ.ค.-1 มิ.ย. 2550 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

6. วันสอบคัดเลือก

- 11 มิ.ย. 2550 เวลา 09.00-11.00 น. สอบภาควิชาการ (ข้อเขียน)

- 12 มิ.ย. 2550 เวลา 09.00-16.30 น. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

- 13-14 มิ.ย. 2550 เวลา 09.00-16.30 สอบสัมภาษณ์

7. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก (หากมาช้ากว่ากำหนด 30 นาที ถือว่าสละสิทธิ์)

7.1 ครั้งที่ 1 25 มิ.ย. 2550 เวลา 09.00 น.

7.2 ครั้งที่ 2 25 ก.ค. 2550 เวลา 09.00 น.

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ใดประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับราชการ ให้ติดต่อหรือสอบถามรายะเอียดได้ที่ ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ เลขที่ 92/1 ถนนพหลโยธิน 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2272-6555

หมายเหตุ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการนั้นผู้สมัครจะต้องใช้ความรู้ และความสามารถของตัวเองเท่านั้นในการสอบ หากมีกลุ่มมิจฉาชีพหรือบุคคลที่แอบอ้างตัวว่าจะกระทำการใด ๆ เพื่อช่วยให้ผ่านการสอบคัดเลือกได้อย่าได้หลงเชื่อโดยเด็ดขาด หรือหากพบเบาะแสการกระทำในลักษณะดังกล่าวกรุณา แจ้งให้ฝ่ายธุรการและกำลังพลทราบตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ด้านบน


ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=639

ประกาศหางาน : กองพันทหารราบที่ 4    วันที่ : 7 May 2007 06:43สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ทำอาหาร เกมทําอาหาร