เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


เกมส์ เกม game games เกมส์ออนไลน์
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 58.9.221.91

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ม.6-ป.ตรี 6 ตำแหน่ง

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ม.6-ป.ตรี 6 ตำแหน่ง (บัดนี้ถึง 22 พ.ค.50)

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่งวิเคราะห์พิมพ์เอกสารรายงานการประชุม รายงานการวิจัยและปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

- วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ อัตราค่าจ้าง 6,240 บาท

- ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร

2. ตำแหน่งบุคลากร 4 (1001)

- อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 9,290 บาท สังกัดกลุ่มงานวิจัย กองแรงงานสัมพันธ์และวินัย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร

- วุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตรบัณฑิต หากได้เรียนวิชากฎหมายปกครอง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ร.บ.ความรับผิดการละเมิดของเจ้าหน้าที่ และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

3. ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง แผนกสอบเทียบและตรวจสอบความถูกต้อง กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม

- วุฒิ ปวส. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ อัตราค่าจ้าง 7,810 บาท ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร

4. ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง สังกัดกลุ่มวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

- วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ อัตราค่าจ้าง 6,240 บาท ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร

5. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 4 กลุ่มงานผลิตวัตถุดิบ 2 กองผลิตวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ ฝ่ายเภสัชกรเคมีภัณฑ์

- ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร

- วุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีอุตสาหกรรม หรือเคมีวิศวกรรม หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี

- ตำแหน่งที่ 5 หมดเขตรับสมัครวันที่ 11 พฤษภาคม 2550

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ที่ แผนงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์การเภสัชกรรม เลขที่ 75/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เวลา 18.30-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

6. ช่างศิลป์ 3 (0578) สังกัดแผนกสื่อสารการตลาด กองการตลาด ฝ่ายการตลาดและการขาย จำนวน 1 อัตรา

- ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิจิตรศิลป์ หรือพาณิชย์ศิลป์ หรือออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือกราฟิคดีไซน์

- อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 7,810 บาท

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ออกแบบและจัดแสดงบู๊ธ จำหน่ายสินค้าออกแบบ จัดและตกแต่งหน้าร้าน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่และวันเวลารับสมัคร

สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ที่ แผนกงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์การเภสัชกรรม เลขที่ 75/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 เวลา 08.30-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครคัดเลือก

- ประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา

- สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน

- ใบกองหนุน หรือใบรับรองว่าไม่ต้องเป็นทหาร

- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

- หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์ การทำงาน เป็นต้น


ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=636

ประกาศหางาน : องค์การเภสัชกรรม    วันที่ : 7 May 2007 06:39สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ เกม ออนไลน์ เล่นได้ทุกวันมันส์ได้ทุกเกมส์