เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


พุทธทาสศึกษา:ศึกษาเพื่อสืบสานปณิธาน...พุทธทาส
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 58.9.188.162

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับงาน เข้าเป็น พนักงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิปวช.-ตรี รวม 94 อัตรา

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับงาน เข้าเป็น พนักงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิปวช.-ตรี รวม 94 อัตรา

การไฟฟ้านครหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อคัดเลือกบรรจุ/ขึ้นทะเบียนรอการพิจารณาบรรจุในตำแหน่งต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. วิศวกรไฟฟ้า 4 (24 อัตรา )
- วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
- ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) จากสถาบัน การศึกษาของรัฐไม่น้อยกว่า 2.50 หรือจากสถาบันการศึกษาของเอกชนไม่น้อยกว่า 3.00
- ไม่จำกัดเพศ สายตาปรกติ ตาไม่บอดสี อายุไม่เกิน 27 ปี (เกิดไม่ก่อน ปีพ.ศ. 2523)
- สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint
- ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้แระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม กรณียังไม่ได้รับใบอนุญาต จะได้รับการพิจารณาบรรจุเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว

2. ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3 (22 อัตรา)/ ช่างเทคนิคสายอากาศ 3 (37 อัตรา)/ ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 3 (1 อัตรา)
- วุฒิปวส. หรือเทียบเท่าทางช่างไฟฟ้ากำลัง
- ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) จากสถาบัน การศึกษาของรัฐไม่น้อยกว่า 2.50 หรือจากสถาบันการศึกษาของเอกชนไม่น้อยกว่า 2.70
- เพศชาย สายกาปรกติตาไม่บอดสี อายุไม่เกิน 24 ปี (เกิดไม่ก่อนปี พ.ศ. 2526)
- สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Excel ได้
- สามารถขับรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์

3. ช่างเทคนิคไฟฟ้า 2/ช่างเทคนิคสายอากาศ 2 (10 อัตรา)
- วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าทางช่างไฟฟ้า
- ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) จากสถาบัน การศึกษาของรัฐไม่น้อยกว่า 2.50 หรือจากสถาบันการศึกษาของเอกชนไม่น้อยกว่า 2.70
- เพศชาย สายกาปรกติตาไม่บอดสี อายุไม่เกิน 24 ปี (เกิดไม่ก่อนปี พ.ศ. 2526)
- สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Excel ได้
- สามารถขับรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์

ผู้สมัครสอบเพศชายต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว (กรณีที่เป็นแบบ สด.43 หากส่งให้กระทรวงกลาโหมตรวจสอบสอบได้จะไม่ได้รับการบรรจุและจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถสมัครสอบผ่านทาง เว็บไซต์ ของการไฟฟ้านครหลวง www.mea.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 การไฟฟ้านครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณารับสมัคร ตำแหน่งลำดับที่ 1 และ 2 ตำแหน่งละ 300 ท่านแรก ตำแหน่งละดับที่ 3 จำนวน 100 ท่านแรก ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องนำหลักฐานต้นฉบับพร้อมสำเนา 1 ชุด แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่เข้ารับการทดสอบการใช้ Personal Computer ดังนี้
1. หลักฐานการศึกษา Transcript
2. หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถ้ามี)
3. ทะเบียนบ้าน
4. บัตรประชาชน
5. ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ (ตำแหน่งลำดับที่ 2 และ 3)
6. หลักฐานทางทหาร (เฉพาะเพศชาย)
ผู้สมัครต้องเข้ารับการสอบข้อเขียนในวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนต้องเข้ารับการทดสอบการใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Excel ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=600

ประกาศหางาน : การไฟฟ้านครหลวง    วันที่ : 3 May 2007 06:17สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ เกม ออนไลน์ เล่นได้ทุกวันมันส์ได้ทุกเกมส์