แหล่งรวมเกมส์ออนไลนน์ ที่ใหญ่ที่สุด พร้อมจะมันส์กันแล้ว Click เลย
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


เกมส์ เกม game games เกมส์ออนไลน์
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 58.9.183.91

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

ไปรษณีย์ไทย : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รัฐวิสาหกิจ ใน สังกัดกระทรวงสื่อสารฯ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ

ไปรษณีย์ไทย : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รัฐวิสาหกิจ ใน สังกัดกระทรวงสื่อสารฯ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.6 บรรจุ 150 อัตรา

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2550 ระยะเวลาการกศึกษา 1 ปี จำนวน 150 คน โดยแยกเป็นเพศชาย 100 คน และเพศหญิง 50 คน ทั้งนี้ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานระดับ 2 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในอัตราเงินเดือน 7,380 บาท จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป
1. สัญชาติไทย เพศหญิง ต้องเป็นโสด
- เพศชาย ต้องผ่านการเรียนหลักสูตรรักษาดินแดนชั้นปีที่ 3 หลังผ่านการตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารประจำการแล้ว
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเปิดรับสมัคร (เกิดระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2525 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2533)
3. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยจากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท
4. ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ไล่ออกจากสถานศึกษาใด ๆ

คุณวุฒิการศึกษา
- วุฒิ ม.6 ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
การติดต่อสิบถามและหลักฐานการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสอบถามข้อมูล หรือขอรับใบสมัครได้ที่
1. โรงเรียนไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถ.แจ้ววัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
2. ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ (เฉพาะการสอบถามข้อมูล)
3. Website: www.thailandpost.com www.praisanee.com
หมายเหตุ สำหรับใบสมัครติดต่อขอรับโอนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ในวันที่ไปสมัครสอบ ณ โรงเรียนการไปรษณีย์ หรือดาวน์โหลดจาก เว็บไซต์ในข้อ 3

ทั้งนี้กำหนด รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2550 (ไม่เว้นวันหยุด) ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนการไปรษณีย์พร้อมเอกสารดังนี้
1. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ต้นฉบับ โดยระบุคะแนนเฉลี่ยฐานที่ได้พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
2. หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือ สด.8 หรือ สด.43 พร้อมสำเนา 1 ชุด
3. กรณีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้นำหลักฐานต้นฉบับมาแสดง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
5. บัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
6. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบจำนวน 200 บาท

วิธีการสอบคัดเลือก
1. วิชาที่สอบคัดเลือก (ข้อเขียน)
- คณิตศาสตร์
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ
- คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- การทดสอบทัศนคติ
2. สอบสัมภาษณ์ เมื่อผู้สมัครสอบผ่านการสอบข้อเขียน

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2550 เวลา 08.30-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแห่ง กทม. 10240 ประกาศผลการสอบข้อเขียน วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2550

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=583

ประกาศหางาน : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด    วันที่ : 1 May 2007 05:59สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ เกม ออนไลน์ เล่นได้ทุกวันมันส์ได้ทุกเกมส์