เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


พุทธทาสศึกษา:ศึกษาเพื่อสืบสานปณิธาน...พุทธทาส
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 58.9.202.41

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

สำนักงานไปรษณีย์นครหลวงใต้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครงาน จำนวน 79 อัตรา

สำนักงานไปรษณีย์นครหลวงใต้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครงาน จำนวน 79 อัตรา

สำนักงานไปรษณีย์นครหลวงใต้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์จะ รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าทำงาน เป็น ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ ประจำหน่วยงาน ในสังกัดโดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
กรุงเทพมหานคร 1
1. งานธุรการ(2 อัตรา)
2. งานขับรถยนต์ (1 อัตรา)
3. งานเขียนแบบฯ(ปวส.) (1 อัตรา)
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานไปรษณีย์นครหลวงใต้ ส่วนบุคคล ชั้น 4 อาคารไปรษณีย์บางรัก ซ.เจริญกรุง 32 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.0 2614 7426

กรุงเทพมหานคร 2
1. งานรับฝากและขับรถยนต์ (1 อัตรา)
2. งานคัดเลือกขาออก, ปิด-เปิดเมล์, ลำเลียง ฯลฯ (5 อัตรา)
3. งานคัดเลือกขาเข้า/นำจ่าย/ไขตู้ (รถจักรยานยนต์) (2 อัตรา)
4. งานนำจ่าย (รถยนต์) (2 อัตรา)
สถานที่รับสมัคร : ที่ทำการไปรษณีย์ยานนาวา แผนกธุรการ 1379 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0 2287 3036

กรุงเทพมหานคร 3
1. งานคัดเลือกขาเข้า/นำจ่าย/ไขตู้ (รถจักรยานยนต์) (6 อัตรา)
2. งานช่วยรับฝาก (1 อัตรา)
3. งานคัดเลือกขาออก, ปิด-เปิดเมล์, ลำเลียง ฯลฯ (1 อัตรา)
4. งานนำจ่าย (เรือยนต์) (1 อัตรา)
สถานที่รับสมัคร : ที่ทำการไปรษณีย์บางพลี แผนกธุรการ ชั้น 2 ถ.รัตนวิศาล ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.0 2317 1238

กรุงเทพมหานคร 4
1. งานคัดเลือกขาเข้า/นำจ่าย/ไขตู้ (รถจักรยานยนต์) (10 อัตรา)
2. งานนำจ่าย (เรือยนต์) (1 อัตรา)
สถานที่รับสมัคร : ที่ทำการไปรษณีย์บางกอกน้อย แผนกธุรการ
เลขที่ 110/1 ถ.พรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.0 2418 4575

กรุงเทพมหานคร 5
1. งานรับฝาก (1 อัตรา)
2. งานคัดเลือกขาเข้า/นำจ่าย/ไขตู้ (รถจักรยานยนต์) (4 อัตรา)
สถานที่รับสมัคร : ที่ทำการไปรษณีย์ภาษีเจริญ แผนกธุรการ
เลขที่ 179/2 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทร.0 2444 4313

กรุงเทพมหานคร 6
1. งานรับฝาก (5 อัตรา)
2. งานคัดเลือกขาออก, ปิด-เปิดเมล์, ลำเลียง ฯลฯ (3 อัตรา)
3. งานคัดเลือกขาเข้า/นำจ่าย/ไขตู้ (รถจักรยานยนต์) (17 อัตรา)
สถานที่รับสมัคร : ที่ทำการไปรษณีย์พื้นที่นครหลวงใต้ 2 ชั้น 2 อาคารที่ทำการไปรษณีย์อ่อนนุช เลขที่ 2020 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0 2321 8350, 0 2321 3735

กรุงเทพมหานคร 7
1. งานคัดเลือกขาเข้า/นำจ่าย/ไขตู้ (รถจักรยานยนต์) (2 อัตรา)
สถานที่รับสมัคร : ที่ทำการไปรษณีย์ลาดกระบัง แผนกธุรการ เลขที่ 309 หมู่ 10 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปะทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร.0 2737 4833

สมุทรปราการ 1
1. งานคัดเลือกขาออก, ปิด-เปิดเมล์, ลำเลียง ฯลฯ (1 อัตรา)
2. งานคัดเลือกขาเข้า/นำจ่าย/ไขตู้ (รถจักรยานยนต์) (7 อัตรา)
สถานที่รับสมัคร : ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรปราการ แผนกธุรการ
เลขที่ 87 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 12070 โทร.0 2384 1316

สมุทรปราการ 2
1. งานคัดเลือกขาเข้า/นำจ่าย/ไขตู้ (รถจักรยานยนต์) (3 อัตรา)
สถานที่รับสมัคร : ที่ทำการไปรษณีย์พระประแดง แผนกธุรการ ชั้น 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โทร.0 2463 0604

สมุทรปราการ 3
1. งานรับฝาก (1 อัตรา)
2. งานช่วยรับฝาก (1 อัตรา)
3. งานคัดเลือกขาออก, ปิด-เปิดเมล์, ลำเลียง ฯลฯ (1 อัตรา)
4. งานนำจ่าย (เรือยนต์) (1 อัตรา)
สถานที่รับสมัคร : ที่ทำการไปรษณีย์บางพลี แผนกธุรการ ชั้น 2 ถ.รัตนวิศาล ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.0 2317 1238

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัครเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2515-18 เมษายน 2532)

กลุ่มงานปฏิบัติงานทั่วไป
1. งานธุรการ
- วุฒิม. 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2. งานขับรถยนต์
-วุฒิม. 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีความสามารถในการขับรถยนต์ มีใบอนุญาตขับรถยนต์ชนิดที่ 2
3. งานเขียนแบบฯ
-วุฒิปวส. สาขาวิชาก่อสร้าง หรือช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

กลุ่มงานรับฝาก
งานรับฝากหน้าเคาน์เตอร์ งานจำหน่ายตราไปรษณียากร เพื่อการสะสมงานจำหน่ายสินค้าไปรษณีย์ กล่อง ของและบริการหุ้มห่อ งานรับฝากไปรษณียภัณฑ์จำนวนมาก และงานช่วยรับฝาก
1. งานช่วยรับฝาก
- วุฒิม.3หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2. งานรับฝาก
- วุฒิปวส. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3. งานรับฝากและขับรถยนต์
- วุฒิปวช. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

กลุ่มงานปฏิบัติการ
1. งานคัดเลือกไปรษณียภัณฑ์ขาออก, ปิด-เปิดเมล์,ลำเลียงถุงไปรษณีย์, งานติดรถยนต์ นำจ่าย, งานจัดเก็บหลักฐานการนำจ่าย
- วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2. งานคัดเลือกไปรษณียภัณฑ์ขาเข้า (กลางคืน)/นำจ่ายไปรษณียภัณฑ์/ไขตู้ไปรษณีย์ โดยใช้รถจักรยานยนต์
- วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือกรมการขนส่งทางบก
3. งานนำจ่ายไปรษณียภัณฑ์โดยใช้เรือยนต์
- วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีใบประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลำน้ำ มีใบประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ของกรมเจ้าท่า หรือกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
4. งานนำจ่ายไปรษณียภัณฑ์โดยใช้รถยนต์ หรืองานอื่นได้รับมอบหมาย
- วุฒิม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีใบอนุญาตขับรถยนต์ชนิดที่ 2

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อคัดเลือกให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามเขตการรับสมัครในเวลาทำการระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 18 เมษายน 2550 เว้นวันหยุดราชการ

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=397

ประกาศหางาน : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด    วันที่ : 12 Apr 2007 03:04สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ เกม ออนไลน์ เล่นได้ทุกวันมันส์ได้ทุกเกมส์