แหล่งรวมเกมส์ออนไลนน์ ที่ใหญ่ที่สุด พร้อมจะมันส์กันแล้ว Click เลย
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


ผู้สนับสนุน น่ารักดอทคอม
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 58.9.197.85

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

ไทยพาณิชย์ลิสซิ่ง เครือธนาคารไทยพาณิชย์ รับสมัครพนักงาน กว่า 200 อัตรา

ไทยพาณิชย์ลิสซิ่ง เครือธนาคารไทยพาณิชย์ รับสมัครพนักงาน กว่า 200 อัตรา

บริษัท ไทยพาณิชย์ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจเช่าซื้อและลิสซิ่ง และเป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ต้องการ รับสมัครพนักงาน เข้าร่วมงานดังนี้

1. เจ้าหน้าที่เร่งรัดยึด จำนวน 20 อัตรา
- เพศชาย วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา สามารถขัยขี่รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่ มีประสบการณ์ทางด้านการติดตามเร่งรัดหนี้สิน หรือการยึด อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
2. เจ้าหน้าที่สินเชื่อและการตลาด (หลายอัตรา)
- เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด การเงิน การธนาคาร มีประสบการณ์ในสายงานสินเชื่อรถยนต์ 1 ปีขึ้นไป มีบุคคลและมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการติดตามประสานงาน
3. เจ้าหน้าที่บริหารลูกหนี้ (ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์) (หลายอัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหาธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การตลาด การเงิน-ธนาคาร นิติศาสตร์ มีประสบการณ์ในการติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ 1-2 ปีขึ้นไป มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
4. เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ (หลายอัตรา)
- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปวช.ขึ้นไป ทุกสาขา มีประสบการณ์ด้านการติดตามหนี้และเร่งรัดหนี้สิน อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อ (หลายอัตรา)
- เพศชาย วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ การตลาด การเงิน การธนาคาร มีประสบการณ์ในสายงานสินเชื่อรถยนต์ 1 ปีขึ้นไป บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
6. เจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาด (หลายอัตรา)
- เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด การเงิน การธนาคาร มีประสบการณ์ในสายงานสินเชื่อรถยนต์ 1-2 ปีขึ้นไป บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการติดตามประสานงาน มีความสามารถในการจัดเตรียมวิเคราะห์สรุป และนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทและคู่แข่งต่อผู้บริหารได้
7. หัวหน้าหน่วย/แผนกปฏิบัติการ 3 อัตรา
- เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงินการธนาคาร มีพื้นฐานในงานด้านบัญชี-กรเงิน การทะเบียนประกันภัย และงานด้านธุรการ อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์ในงานด้านธุรกิจสินเชื่อเช่ารถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถบังคับบัญชาลูกน้องได้เป็นอย่างดี
8. หัวหน้าหน่วย/แผนกควบคุมสินเชื่อ 3 อัตรา
- เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ มีประสบการณ์ทางด้านงานติดตามหนี้อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป สามารถบัญชาลูกน้องได้
9. เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ 5 อัตรา
- วุฒปริญญาโท สาขาการเงิน-การธนาคาร การตลาด บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เช่าชื่อ หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย 1-2 ปีขึ้นไป มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และมีความคิดสร้างสรรค์ มีบุคลิกดีและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการนำเสนอ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และเกี่ยวกับงาน Media ได้
10. เจ้าหน้าที่ประสานงาน Car For You 10 อัตรา
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี มีบุคลิกดีและมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการสามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ หากมีประสบการณ์ทางด้านการประสานงานกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
11. เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน 10 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการเงิน-การธนาคาร บัญชี มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
12. H.R.D./Training 4 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาองค์กร M.B.A หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรถรู้และประสาบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป ด้าน H.R.M./H.R.D. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ Competency, KPls, Career Path, Succession Plan สามารใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
13. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อ 30 อัตรา
- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน-ธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การตลาด สามารถขับรถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ มีประสบการณ์ตรวจสอบสินเชื่อรถยนต์หรืองานที่มีลักษะใกล้เคียง อย่างน้อย 1-2 ปี
14. เจ้าหน้าที่บริหารลูกหนี้ (ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์) 40 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน-การธนาคาร มีประสบการณ์นาการติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ 1-2 ปี หากมีประสบการณ์ด้านเร่งรัดติดตามหนี้สานในธุรกิจเช่าชื้อรถยนต์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
15. เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้/เร่งรัดยึด 40 อัตรา
- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปวช. ขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการติดตามหนี้และเร่งรัดหนี้สินยึดรถยนต์ อย่างน้อย 1-2 ปี สามารถขับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
16. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ/โปรแกรมเมอร์/จนท.คอมพ์ (10 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ เขียนโปรแกรม RPG บน A/S 400 มีประสบการณ์ในการใช้ Visual Basic 6, ASP, Visual Studio Net (C#, VB, ASP) Microsoft SAL Server บน OS Windows มีประสบการณ์ในการใช้ Sheel Script, C, Java, DB2 on Unix และมีประสบการณ์ในการใช้ IBM AIX จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ด้าน Computer Administrator เช่น ดูแล Network ดูแลระบบ Unix ดูแล Windows Server, Support User เป็นต้น
17. เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง/ตรวจสอบภายใน (3 อัตรา)
- เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการเงินการธนาคาร การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ มีประสบการณ์ด้านบริหารความเสี่ยงหรือตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวางแผนธุรกิจให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด หากเคยผ่านงานในธุรกิจเดียวกันมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
18. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (10 อัตรา)
- เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ มีประสบการณ์ทางด้านวิเคราะห์สินเชื่อในธุรกิจเช่าซื้อ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป หากเคยผ่านงานในธุรกิจเดียวกันมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
19. เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ (อนุมัติสินเชื่อรถยนต์) (10 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการเงินการธนาคาร การตลาด เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ มีประสบการณ์ทางด้านอนุมัติสินเชื่อรถยนต์ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป หากเคยผ่านงานในธุรกิจเดียวกันมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
20. เจ้าหน้าที่การตลาดเช่าซื้อลิสซิ่ง (20 อัตรา)
- เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการเงิน การธนาคาร บัญชี การตลาด เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ มีประสบการณ์ทางด้านเช่าลิสซิ่งอย่างน้อย 2 ปี หากเคยผ่านงานในธุรกิจเดียวกันมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
21. เจ้าหน้าที่การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ (80 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการเงิน-การธนาคาร บัญชี เศรษฐศาสตร์ การตลาด มีประสบการณ์ทางด้านการตลาดเช่าซื้อรถยนต์ อย่างน้อย 2-3 ปี มีบุคลิกดีและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการนำเสนอ สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
22. ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
- เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี-โท สาขากรเงิน-การธนาคาร บัญชี นิเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง บุคลิกดี มีทักษะในการเจรจา รักงานด้านบริการ มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจสัมพันธ์ อย่างน้อย 5-10 ปีขึ้นไป หากเคยผ่านงานในธุรกิจเดียวกันมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
23. ผู้จัดการฝ่ายกำกับและบริหารความเสี่ยง
- เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการเงิน-การธนาคาร บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ มีประสบการณ์ทางสถาบันการเงิน-การธนาคาร อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านบริหารความเสี่ยงมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ ฝ่ายบุคคล บริษัท ไทยพาณิชย์ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) อาคารชิโนไทย ชั้น 6 เลขที่ 32/24-24, 32/30, 32/52-53 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร.0 2260 1200, 0 2661 7020 ต่อ 542 (ดาวน์โหลดงานนี้พิมพ์ 30127731แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=313

ประกาศหางาน : บริษัท ไทยพาณิชย์ลิสซิ่ง จำกัด    วันที่ : 31 Mar 2007 21:14สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ต่อสู้ เกมต่อสู้ เกมชกต่อย เกมส์ต่อยมวย เกมส์ซูโม่ Click