เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


ผู้สนับสนุน น่ารักดอทคอม
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 58.9.183.206

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

ร.พ.รามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครงาน วุฒิ ปวส.-โท 5 อัตรา

ร.พ.รามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับปวส.-โท 5 อัตรา
คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานโดยมี่รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา
-ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 20-35 ปี (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาคอมพิวเตอร์
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet, Intranet ได้
-อัตราเงินเดือนวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ 6,280 บาท บวกเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท รวมเป็น 7,820 บาท
2.เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา
-ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 20-35 ปี (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาบัญชี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet, Intranet ได้
-มีความรู้ด้านการบันทึกบัญชีเบื้องต้น
-อัตราเงินเดือนวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ 6,280 บาท บวกเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท รวมเป็น 7,820 บาท
โครงการศูนย์จักษุรามาพัฒนา (React) สังกัดภาควิชาจักษุวิทยา
3.นักวิจัย 1 อัตรา
-ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 20-35 ปี (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
-วุฒิปริญญาโท ทางบริหารการศึกษา สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย พาณิชยศาสตร์ วารสารศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาการเศรษฐกิจ สถิติประยุกต์ คอมพิวเตอร์ พัฒนาสังคม ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์
-มีประสบการณ์ในการวิจัย
-มีความสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น SPSS, STATA, SAS หรือ EPI-INFO
-มีความรู้ภาษาอังกฤษ และสามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี
4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
-ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 20-35 ปี (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
-วุฒิปริญญาตรี ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อังษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์
-มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้
-มีความรู้ภาษาอังกฤษ และสามารถสื่อสารได้
5.เจ้าหน้าที่เทคนิค 1 อัตรา
-ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 20-35 ปี (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet, Intranet ได้
-มีความรู้ด้านสถิติเบื้องต้น และสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์เบื้องต้นทางสถิติได้
หลักฐานการสมัคร
-สำเนาปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา 1 ฉบับ
-สำเนาใบสมัครผงการศึกษา Transcript 1ฉบับ
-สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน 1 ฉบับ
-รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
-สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ
-หลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมสร ทะเบียนหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล สำเนา 1 ฉบับ
-ใบรับรองผ่านงาน กรณีที่มีประสบการณ์
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ ณ งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคาร 3 ชั้น 5 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2550 ทุกวัน เวลา 09.00-11.30 น. และ 13.00-15.30 น. (ในวันราชการ)

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=263

ประกาศหางาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี    วันที่ : 25 Mar 2007 09:01สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ต่อสู้ เกมต่อสู้ เกมชกต่อย เกมส์ต่อยมวย เกมส์ซูโม่ Click